Ett värmeåtervinningssystem är ett system som hjälper till att spara energi och förbättra inomhusluften

Återvinn värmen med ett värmeåtervinningssystem

Värmeåtervinning hjälper till att spara energi och förbättra inomhusluften.

Värmeåtervinningssystem återvinner värme från inomhusluften istället för att bara blåsa in kall luft som i ett vanligt ventilationssystem

Återvinner värme från inomhusluften

Värmeåtervinningssystem återvinner värme från inomhusluften istället för att bara blåsa in kall luft som i ett vanligt ventilationssystem. Värmeåtervinningssystemet suger ut värmen ur inomhusluften och överför den till den kalla friska luften som blåses in, vilket gör att inomhusklimatet blir bättre.

I ett värmeåtervinningssystem är det en värmeväxlare som hjälper till att överföra värmen. Värmeväxlaren skapar kontakt mellan den kalla luften som blåser in och den varma som blåser ut genom att använda några tunna plattor inuti värmeväxlaren. Detta innebär att värmeenergin överförs från den varma luften till den kalla luften genom plattorna i värmeväxlaren.

Återvinn upp till 95% av värmen

Du kan återvinna det mesta av värmen med ett värmeåtervinningssystem. Beroende på hur effektiv värmeväxlaren är kan man återvinna upp till 95% av värmen i inomhusluften. Men även vid smäre effektivitet syns det på den totala värmeräkningen.

Värmeväxlaren är ofta inbyggd i en låda som placeras vid taket. Det gör att de blir lätt för luften att blåsa ut och sugas in via rör vid taket.

Det finns även mer avancerade versioner av värmeåtervinningssystem som kan bidra till ännu större besparingar på värmeräkningen. I dessa system kan en inbyggd luft-vattenvärmepump hjälpa till att värma upp vattnet som används. Här används restvärmen från luften som blåses ut.

När det gäller nybyggda hus lönar det sig att installera ventilation redan under byggnationen

Ventilation med värmeåtervinning kräver rördragning

För att luften från återvinningsanläggningen ska kunna transporteras runt i byggnaden krävs det en del rördragning. Dessutom ska rören ha en diameter på minst 12,5 cm. Därför är det oftast enklast och billigast att installera systemet i byggnader med outnyttjad vind eller krypgrund. Alternativt i samband med nybygge.

Givetvis går det att montera rören även om det inte finns något outnyttjat takutrymme. Men då måste man acceptera synliga rör. Alternativt att man väljer att dölja rören genom att placera dem i rörlådor eller liknande. Med rörläggning måste extra kostnader räknas in, eftersom rördragningen kräver mer arbete.

När det gäller nybyggda hus lönar det sig att installera systemet redan under byggnationen. Rör kan byggas in i väggar och tak om detta ingår i planeringen från start. På så sätt kan du undvika en extra räkning för installation av ett system. Ofta går det att göra även om byggnaden kanske är lite ovanlig och har en fylld vind/krypning.

Entrumsanläggning

Om det finns behov av att förbättra ventilationen i flera rum eller om det är ett flervåningshus lönar det sig ofta att överväga ett enrumsventilation med värmeåterföring. Det är små kompakta regenereringssystem som ofta kan installeras i befintliga ventilationskanaler. De är även lämpliga om det finns behov av att förbättra ventilationen i källaren.

De krävs minst en enhet per utrymme, men å andra sidan blir det överlag ofta en billigare lösning än en komplett regenereringsanläggning. Särskilt eftersom vissa av modellerna kan installeras själv, vilket gör det ännu mer fördelaktigt.

Ska det vara enrumsventilationslösningar med värmeåtervinning rekommenderar vi Pico HP2. De är väggmonterade lösningar designade för ett enkelrum som snabbt kan betala för sig hemma. Du hittar dem i vår butik.

Skriv til os

Ring til os