Åtgärda mögelproblem genast

Om du skulle hitta svartmögel i ditt hem så måste du göra något åt det med det sammaHär är några åtgärder som du bör vidta om du hittar svartmögel.

Granska ditt hem och se om du kan hitta orsaken till svartmöglet. Orsaken kan t.ex. vara en vattenskada, ventilationskanaler som inte fungerar, eller kanske har du möbler som står för nära kalla ytterväggar.

Du ska också tänka på om du vädrar tillräckligt, och se till att du inte torkar din tvätt inomhus utan använder en torktumlare med kondensfunktion eller frånluft. Du ska också använda fläkten och vädra ordentligt när du lagar mat eller duschar.

Fukten kan också bero på en felaktig byggnadskonstruktion. Den kan också tränga in utifrån. Så snart du har hittat orsaken till mögelproblemet måste du reparera skadorna och/eller ändra ev. dåliga vanor.

Vid större mögelskador ska du kontakta en sakkunnig expert för att få rådgivning och åtgärdsförslag. Se till att det är ett specialiserat konsultföretag med rätt kompetens för att bedöma mögelskador.

Vid mindre mögelförekomster kan du själv rengöra området och desinficera med BioVir, Hysan eller annat svampdödande rengöringsmedel.

Kontrollera noga att du har genomfört ovanstående reparationer/ändringar och att möglet har försvunnit. Om du inte har åtgärdat problemen ordentligt är det bara en tidsfråga innan möglet är tillbaka igen.