Åtgärda mögelproblem genast

Om du skulle hitta svartmögel i ditt hem så måste du göra något åt det med det sammaHär är några åtgärder som du bör vidta om du hittar svartmögel.


Ta bort och förhindra mögel
Kvalitetskontroll