mögeltest. DNA-analys av damm för att testa om det finns dold mögel

DNA-analyse af støv DNA-analys af damm DNA-analyse af støv

Tillgängligt: I lager

1950,00 SEK
ELLER

Översikt

Se exakt hur mycket och vilka mögeltyper som finns.


Detta test fungerar på samma sätt som Mögel lufttest via damm. Men här analyseras provet inte genom odling och ljusmikroskop. I stället analyseras provet på DNA-nivå för att se om det finns spår av mögel. Detta är det mest exakta testet på marknaden.

Detaljer

Se exakt hur mycket och vilka mögeltyper som finns. Testet analyserar de 20 viktigaste utvalda mögel-arterna/grupperna. Det betyder att man sedan kan beräkna risken för, om det finns en dold mögel-skada i byggnaden. Analysresultatet utvärderas dessutom i förhållande till gällande anvisningar från Statens Byggforskningsinstitut (SBi), Socialstyrelsen och laboratoriets erfarenheter.

Testet anses för att vara den säkraste metoden som finns på marknaden. Rapporten skickas via e-post. Här får du en indikation på om typen av mögelsvamp är vanligt förekommande vid fuktskador, och i förhållande till vilka typer av byggnadsmaterial möglet föredrar.

Provtagningsutrustning och svensk provtagningsinstruktion levereras efter köpet. Du får resultatet 3–4 arbetsdagar efter att laboratoriet har mottagit provet.