Eftersom det inte behövs några rördragningar i byggnaden är installationen av ventilationssystem för enkelrum mycket enkel

Enkelrumsventilation

Ett centralt ventilationssystem har många fördelar, men de är ofta dyra och kräver dessutom mycket rördragning och löpande underhåll. Samtidigt kan centrala system vara svårare att anpassa till enskilda rums behov.

Därför kan det finnas fördelar med att tänka på lösningar för enkelrum. Speciellt om ventilationen kombineras med värmeåtervinning (även kallad återvinningsventilation).

Enkelrumsventilation kan bland annat minska CO₂

Kan enkelt anpassas efter de enskilda rummens behov

I ett värmeåtervinningssystem ser en värmeväxlare till att den varma inomhusluften inte slösas bort när den ventileras ut. När inomhusluften blåses ut genom ventilationssystemet lagras värmen i värmeväxlaren. Värmen i värmeväxlaren används sedan för att förvärma den friska uteluften som blåses in. Det ger många fördelar:

  • Bättre inomhusklimat
  • Minskar CO₂ och radon
  • Enkel montering utan behov av rör
  • Inget behov av att öppna/stänga fönster för att ventilera
  • Effektiv och energisnål ventilation, så att kondens och fukt kan undvikas
  • Minskar buller utifrån

Enkel installation

Eftersom det inte behövs några rördragningar i byggnaden är installationen av ventilationssystem för enkelrum mycket enkel. Fläkten monteras direkt på yttervägg med väggenomföring. Därför är enkelrumsventilation ofta lämplig för att etablera eller förbättra källarventilation.

Ofta kan befintliga ventilationskanaler användas vid installationen. Om det krävs borrning i ytterväggen är det inte heller svårt eller tidskrävande. Det kräver dock att du har rätt verktyg.

Pico-modellerna körs på 12 VDC. En strömkälla som omvandlar 220 VAC till 12 VDC ingår alltså. Eftersom 12 VDC inte är så kallad högström kan du själv utföra alla typer av ledningsarbeten med den delen.

Vi använder endast anläggningar där alla komponenter är av högsta kvalitet

Enkelt underhåll

Centrala ventilationssystem kräver vanligtvis mycket underhåll. Men en enkelrumsventilation är behovet av underhåll mycket mindre.

Vi använder därför endast anläggningar där alla komponenter är av högsta kvalitet. Detta reducerar regelbundet underhåll till att byta filtret 1-2 gånger per år, vilket inte tar mycket mer än en minut att göra.

Skriv til os

Ring til os