Vanliga radonfrågor (FAQ)

Svaren på radonfrågorna som vi ofta får via telefon och mejl.

Vad är radon?
Radon är ett gasformigt radioaktivt grundämne som uppträder naturligt i varierande mängder under marken. Gasen kan tränga sig in i byggnader och blanda sig med inandningsluften. Läs mycket mer om radon.
Är radon farligt?
Om man andas in luft med radon kan skadliga radioaktiva biprodukter utlösas in i lungvävnaden, och öka risken för lungcancer. Om radon tas in med maten eller vatten kan dessa biprodukter skada mag-tarm-kanalen.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) uppskattar att radon i inomhusmiljö orsakar cirka 500 fall av lungcancer varje år. Antalet dödsfall ligger på samma nivå som antalet omkomna i trafiken. Radon är, uttryckt med andra ord, ett reelt hälsoproblem.

Kan jag själv mäta radon?
Du kan självklart själv mäta radonnivån i din bostad eller verksamhet. Du kan välja att utföra mätningen elektroniskt, eller med såkallade dosimetrar (radondosor). Socialstyrelsen rekommenderar att man använder dosimetrar därifrån man får en mätningsrapport från ackrediterade analyslaboraturium. Det rådges också att mäta under en period som varar minst 60 dagar, under eldningssäsongen 1a oktober – 30e april. Läs mer om radonmätning.
Hur mäter jag radon?
Du kan välja att utföra mätningen elektroniskt, eller med såkallade dosimetrar (radondosor). Socialstyrelsen rekommenderar att man använder dosimetrar därifrån man får en mätningsrapport från ackrediterade analyslaboraturium. Det rådges också att mäta under en period som varar minst 60 dagar, under eldningssäsongen 1a oktober – 30e april. Läs mer om radonmätning.
Var ska jag mäta radon?
Man bör utföra mätningar i alla rum, där personer vistas minst fyra timmar dagligen. Dessa är vanligast:

• Sovrum
• Vardagsrum
• Hobbyrum, hemmakontor

Man bör också minst utföra en mätning per våning.

Hur många radonmätare ska jag använda?
Socialstyrelsen konstaterar att för hus och lägenheter i ett plan ska minst två rum mätas, varav ett sovrum och ett rum som ofta används av boende, t.ex. vardagsrum. Om bostaden har flera våningsplan som används som bostadsutrymme ska minst en mätning göras på varje plan. Om utrymmen i källare används som bostadsutrymme ska mätning ske även där.
Hur länge ska jag mäta radon?
Socialstyrelsen rådger att man mäter under en period av 60 dagar. Du får mäta kortare eller längre tider, men ju kortare tidsperiod man mäter under, desto inexaktare blir resultaterna. Vid korttidsmätningar som utförs mellan 8-14 dagar blir osäkerheten så stort, att resultaterna endast bör betraktas som ett tips, särskilt om resultatet är inom ±20% av gränsvärden på 200 Bq/m3.
När är det bäst att mäta radon?
Socialstyrelsen rådger att man radonmätningar utförs under eldningstiden (vinterhalvåret). Det vill säga perioden från 1a oktober till 30e april.
Kan jag mäta radon under sommaren?
Eftersom det är ovanligt att huset använder sig av extra värme under sommaren (1a maj till 30e september), och för att huset luftas ut oftare, kommer radonmätningarna under denna period inte riktigt stämma.

Är resultatet mycket lågt eller mycket högt, kommer det normalt också vara lågt eller högt under eldningstiden. Är resultatet däremot i området 150-250 Bq/m3, blir det dock mere osäker om hur resultatet kommer vara under eldningstiden.

Kan jag åka semester under radonmätningen?
Din bostad bör användas som vanligt under mätningsperioden. Du bör alltså ej åka på semester under mätningsperioden. Annars kommer din bostad vara tom under denna period, och det kan påverka mätningsresultatet.

Om du ändå väljer att åka på semester föreslår vi att förlänga mätningen med den motsvarande tid, så att du får en mer noggrann resultat.

Kan jag använda en elektronisk radonmätare?
Du kan såklart använda en elektronisk radonmätare. De är lika så noggranna som radondosorna, när mätningen utförs under en längre period, som 30 dagar. Dessutom kan elektroniska mätare återanvändas, så att du kan mäta flera olika rum, eller samma rummet under olika perioder med samma apparat.

I så fall ska du komma ihåg att avläsa resultatet, för att du ej får någon rapport från ett ackrediterat laboratorium. Dessutom ska du nollställa den elektroniska mätaren om du flyttar den från ett rum till ett annat, eller om du vill påbörja en ny mätningsperiod.

Jag har köpt en Corentium Home elektronisk radonmätare, men den visar ingen radonnivå på displayen - endast prickar. Är den defekt?
Nej, din Corentium Home är ej defekt. När mätaren för första gången sätts på eller nollställs, behöver den tid att anpassa sig till omgivningarna, typiskt 24 timmar. Prickarna visar att denna processen är på gång.
Min Corentium Home visar plötsligt 'Err' på skärmen. Ska den fixas?
Det är inte nödvändigt. Det finns såklart några grejer som du själv kan testa för att lösa detta besväret.

Avlägsna batterierna ur enheten och placera mätaren på ett torrt ställe vid rumstemperatur i 24 timmar. Efter denna tiden sätter du återigen batterierna in, och låter enheten kalibrera sig. Felkoden bör ha försvunnit då.

Om det inte hjälpte, ska du avlägsna dessa batterier, vänta en halvtimme, och ersätta dem med helt nya alkalinbatterier. Låta mätaren kalibrera, och kolla om problemet är löst.

Om problemet fortsätter, ska du kontakta oss på info@agx-nordic.se.

Hur mäter jag radon på min arbetsplats?
Det är lätt att mäta radon på arbetsplatsen, om du använder våra dosimetrar, radondosorna. Härifrån får du såklart en mätningsrapport från ett ackrediterat analyslaboratorium. För de bästa resultat bör mätningen utföras under eldningstiden (1a oktober – 30e april), under minst en 60-dagars period.

Först bör du dock ta reda på, om radonmätningar redan har utförts, och när de senast utfördes. Den byggnadsansvariga bör känna till det.

Eventuella tidigare mätningar bör ha utförts inom de senaste tio åren, annars ska nya mätningar utföras. Om byggnaden eller ventilationssystemet också har ändrats sedan den senaste mätningen, bör en ny mätning utföras.

Min bostad/verksamhet befinner sig i en kommun med hög radonaktivitet. Är där också så mycket radon i min bostad/verksamhet?
Det behöver ej vara sant. Kommunens radonnivå är ett genomsnittligt värde från alla utförda radonmätningar på olika ställen i kommunen. De kan vara båda höga och låga värden. Det kan vara att under just din bostad kan en låg aktivitet äga rum, trots kommunens höga värden.

Du bör därför utföra en mätning, så att du kan få en klar bild av hur radonnivåerna i just din bostad eller verksamhet är.

Min bostad/verksamhet befinner sig i en kommun med låg radonaktivitet. Behöver jag ändå mäta radon?
Det behöver ej vara sant. Kommunens radonnivå är ett genomsnittligt värde från alla utförda radonmätningar på olika ställen i kommunen. De kan vara båda höga och låga värden. Det kan vara att under just din bostad kan en låg aktivitet äga rum, trots kommunens höga värden.

Du bör därför utföra en mätning, så att du kan få en klar bild av hur radonnivåerna i just din bostad eller verksameht är.

Jag har mottagit mina radondosor, hur gör jag nu?
Tillsammans med dosorna kommer en vägledning om hur radondosorna ska placeras. Här finns också ärendenummret och koden du kommer behöva för att logga in i “Mina sidor” på denna hemsidan, där du ska registrera dinna upplysningar, start – och slutdatumet för mätningarna, och mätarens placering.
Jag kan inte hitta returkuverten till laboratoriumet. Hur gör jag?
Du packar dosorna som anvisat i en passande kuvert och skickar den till:

Radonova
Rapsgatan 25
75450 Uppsala

Jag kan inte hitta min login till 'Mina Sidor', hur gör jag?
Skicka ett mejl till info@agx-nordic.se med ditt ordernummer, ditt namn, adressen där mätningen utförs, och telefonnummer. Vi skickar dina inloggningsuppgifter till dig så fort som möjligt.
Jag kan inte logga in på 'Mina Sidor', hur gör jag?
Det kanske är ett tillfälligt fel i systemet. Vänligen testa att komma in igen dagen efter. Skriva inloggningsuppgifterna precis som det står, med stora och små bokstäver. Om det ändå krånglar efter det, skicka ett mejl till info@agx-nordic.se med ditt ordernummer, ditt namn, adressen där mätningen utförs, och telefonnummer. Vi skickar möjliga lösningar till dig så fort som möjligt.
Jag har skickat mina radonmätare till laboratoriumet, när får jag mina resultat?
När laboratoriumet har mottagit dina mätare, kommer de analyseras. Utifrån analysen bearbetas en rapport. Denna rapporten kommer vanligtvis skickas via mejl 10-14 dagar efter laboratoriumet har tagit emot radondosorna.

OBS! Under högsäsongen (sista veckan i april och första två veckor i maj) och kring högtider som jul och påsk, kan resultaterna komma efter tre veckor.

Jag har fått mina resultat, och det är över det rekommenderade gränsvärdet. Vad gör jag?
Om det är över 200 Bq/m3 i din bostad eller verksamhet, bör radonet i inomhusluften reduceras. Det kan göras på olika sätt:

• Genom att göra golvkonstruktionen lufttätt mot marken
• Genom att öka ventilationen
• Genom att reducera undertrycket
• Genom att bygga in ett undertryck under golvkonstruktionen

Om golvkonstruktionen redan är tätt på rätt sätt, är det sällan nödvändigt med ytterligare åtgärder, när det gäller just detta. Det är också krav på att golvkonstruktionen i nya byggnader är lufttäta, och i sin följd radontäta.

Jag har hittat en radonmätningsdosa från då jag mätade radon förra året. Jag glömde att skicka in den, men kan jag ändå få den analyserat?
De små radondosorna kan hålla upp till ett år efter mätningen påbörjades. Om det har varit runt 12-18 månader sedan påbörjandet, kan dessa radonmätare ändå skickas till analys.

Vi kan dock inte garantera ett resultat. Spårfilmen inuti radondosan kan falla sönder under tiden, tills den inte längre är läsbar. Oftast lyckas vi dock få en resultat.

Om dosan har legat längre än 18 månader, kan tyvärr ingen resultat läsas av. Radondosorna kan behandlas som restavfall.

Jag har ångrat mitt köp av radondosor. Kan jag få mina pengar tillbaka?
Du har 14 dagars ångerrätt från köpsdatumet, så länge du ej har brutit emballagen på de enkla radondosor. Skicka ett mejl till info@agx-nordic.se, där du uppmärksammar att du vill använda din ångerrätt. Skicka därefter dosorna oöppnade tillbaka till oss:

AGX Nordic
Ejby Mosevej 5
2600 Glostrup
Danmark

När vi har tagit emot dina dosor, överför vi det betalda beloppet tillbaka till kortet som användes för köpet.

Du kan läsa mer om ångerrätten för köp i våra handelsvillkor.

Jag har endast möjligheten att mäta radon inom några få dagar. Går det?
Det är möjligt att mäta radon under en kort period, men resultatet kommer inte att vara det bästa man kan få. Dock kan dessa korta mätningar användas som en indikation på hur högt radonnivåerna kan gå, speciellt om resultatet är betydligt högre eller lägre än de rekommenderade gränsvärden för radonaktivitet. Osäkerheten om resultatet är på grund av just den korta mätningstiden. Har du möjligheten att mäta i minst 10-14 dagar, kan du välja en korttidsmätning med en radondosa (dosimeter). Läs mer om En fortare radon mätning.

Har du endast några få dagar att mäta, bör du använda en elektronisk radonmätare. Du ska dock tänka på att det ändå kommer finnas osäkerheter om resultatens noggranhet efter en så kort mätningsperiod.

Därför rådger vi alltid att mäta i minst sju dagar med elektroniska radonmätare. Redan efter det första dygnet får du en indikation av hur stort radonaktiviteten är, och du kan även läsa av resultaterna så fort mätningen är klar.

Här kan du köpa elektroniska radonmätare.

Hur mäter de små dosimetrar radonnivåerna?
Inne i radondosorna finns en speciell plastfolie, därpå radonatomer kan sätta sina spår. Dessa spår läsas av i analyslaboratoriumet, och från dessa beräkningen bearbetas ett resultat.
Hur fungerar elektroniska radonmätare?
Radonet fångas upp i en särskild kammare inuti mätaren. Här kan alfapartiklarna som uppstår vid radonsönderfall översättas till digitala signaler.

Utifrån det kan en inbyggd dator beräkna radonnivåerna. Resultatet visas antingen på den inbyggda skärmen, eller överföras till en tillkopplad mobiltelefon.

Kan jag se data från mer än en Wave/Wave Plus i samma app?
Ja, men bara från en enhet i taget. Du ska alltså välja den aktuella Wave/Wave Plus-enheten, som du önskat att se data från.

Se till att i förväg lägga till och ansluta till de enskilda enheterna. Samtidigt krävs det att din mobil/tablet är inom Bluetooth-räckvidd av den specifika enheten, som du önskar att se data från.

Hur noggranna är resultatet av en radonmätning?
När man mäter radonnivåerna, oavsett vad man använder, kommer det alltid finnas osäkerheter. Hur stora dessa kan vara, påverkas främst av hur långt man har utfört mätningen.

För båda sorters mätare kan osäkerheten vara mindre än 5%.

Vad står Bq/m3 för?
Radon är ett radioaktivt ämne, och därför används samma aktivitetsenhet som för alla andra radioaktiva ämnen och föremål. Standardenheten för sönderfall kallas för becquerel (Bq). En becquerel, 1 Bq, motsvarar en sönderfallshändelse per sekund.

När man mäter radonkoncentrationen, sker det typiskt i en begränsad luftmängd, typiskt en kubikmeter (m3). Därför anges radonnivån normalt i becquerel per kubikmeter (Bq/m3), oavsett hur stort det testade rummet kan vara.

Förr var sönderfallsaktiviteten mätt i curieenheter (Ci), typiskt picocurie/liter (pCi/L). På amerikanska radonmätare används denna enheten ännu. Att översätta pCi/L till Bq/m3 går, en pCi/L motsvarar 37 Bq/m3.