Oftast ställda frågor (FAQ)

I vår FAQ hittar du svar på de oftast ställda frågor som rör mögelOfta ställda frågor om svartmögel – med svar!

Här kan du söka svaren på frågorna vi oftast får gällande mögel. Spara tid och hitta svaren här, redan innan du försöker att kontakta oss.

Vad är mögel?
Mögel omfattar en stor samling av fungi, som har mycket gemensamt med varandra. Bland annat kräver de ett fuktigt klimat för att kunna växa och trivas, och använder sig av organiska materia som matkälla.

Någonting gemensamt för mögelen är att de kan påverka vardagen på tråkigs sätt. Det är på grund av sporerna och gifterna, som mögelen utsöndrar.

Här kan du hitta mer information om mögel.

Varifrån kommer mögel?
Mögel finns överallt i naturen, och därför är det lätt för sporerna att hitta sin väg in i byggnader, tex. när fönstrerna öppnas, eller om sporerna fastnar på kläderna. Vid lätt tillgång till fukt, och organisk materia för sin näring, kan dessa sporer lätt utveckla sig till nya svampar. Sporerna kan till och med hitta sin väg in genom frukt, husväxter, eller nya möbler. Sydeuropeiska mögeltyper kan trivas bra i inomhusförhållanden.

Om det inte finns tillräckligt med fukt, kommer dessa sporer inte kunna växa, och därför märks de oftast inte. Vid nästa rengöringen försvinner de vanligast.

Hur uppstår mögel?
Mögel växer i kolonier som tunna, förgrenade tråd (hyfer). Dessa hyfer bildar tillsammans svampens såkallade mycelium.

Under de rätta förhållanden, kommer sporer bildas, typ som frön eller säd. Dessa sprids via luften. Om dessa sporer landar på ett ställe med fukt och näring, kommer de spira och bilda nytt mycelium. Nya kolonier kan även uppstå om myceliumbitar frigörs i luften.

Får man otur och får en vattenskada, kan ett mögelangrepp uppstå inom några veckor.

Varför uppstår mögel?
Om mögel ska kunna växa, krävs syre, näring, och fukt. I en normal byggnad kommer det alltid finnas syre och näring, organisk materia oftast som damm. Om det plötsligt finns mycket fukt, kommer mögel att kunna växa.

Eftersom mögel finns överallt i naturen, kommer deras sporer oavsett ta sig in i hus. Om det finns syre, näring, och fukt, kommer dessa sporer spira och växa.

Var kan mögel växa?
Mögel lever på organisk materia, och därför kommer normalt hittas i och på saker som trä, färg, tapeter, och damm. På stenull kan mögel även uppstå, om det finns tillräckligt med fukt och damm.
Var finns mögel?
Mögel finns överallt i naturen, och kan växa på både jord och växtdelar. Mögel utsöndrar sporer som kan vara så små att de är osynliga för det blotta ögat. Dessa sporer hittar så sån väg in i byggnader, där de kan vidareutveckla sig till svampar på ytor som har varit fuktiga ett tag.
Var är det störst risk för mögel?
Mögel trivs bäst i fuktiga områden. Därför är det störst risk att mögel växer i källaren, vinden, badrum, och andra ställen som utsätts mycket för fukt.
Hur snabbt kan mögel uppstå?
Under de rätta förhållanden – när det finns värme, fukt, och näring – inom en eller två veckor, kommer mögelen kunna etablera sig.
Är mögel farligt?
Mögel och sina sporer frigör många olika ämnen. Många mögeltyper kan framkalla allergier, och några andra typer kan tillverka gifter (toxiner) som kan leda till sjukdom. I värsta fall kan de orsaka permanenta skador.

Inte alla mögeltyper orsakar obehag hos människor. Till exempel får Roquefortosten sin särskilda smak från en blå mögel (Penicillium roqueforti) som tillsätts under tillverkningen. Upptäcker du dock att mögel finns i din bostad eller kontoret, ska den alltid avlägsnas.

Hur farligt är mögel?
Mögel kan orsaka många besvär. Huvudvärk, andningsbesvär, och allergiliknande obehag kan orsakas av mögel.

Besvären, som personer som redan lider av astma har, kan förvärras. I värsta fall kan mögel även orsaka allergier och astma.

Är svartmögel hälsoskadligt?
Svartmögel kan orsaka olika fysiska gener. T.ex kan de orsaka huvudvärk, andningsbesvär och ge många andra symptomer, som kan likna allergiska reaktioner.

Möglet kan dessutom också förvärra symptomerna hos en person, som i förvägen lider av astma. I värsta fall kan svartmögel också orsaka astma och kronisk allergier.

Är mögel alltid skadlig?
Alla mögel utsöndrar sporer, men inte alla tillverkar giftiga ämnen. Om det dock är fuktigt under lång tid, kommer det växa till och med hussvamp och källarsvamp utöver de befintliga mögelangreppen.

Hussvamp och källarsvamp ska uppmärksammas, eftersom de kan bryta ner träkonstruktioner i huset, och även sprida sig ganska bra i en byggnad.

Kan mögel ge hösnuva?
Symptomer på hösnuva kan skyllas på allergier utlösta av dammkvalster, pälsdjur, och mögelsporer. Mögelsporer sprider sig ut på samma sätt som växtpollen, och de kan orsaka hösnuva såsom pollen.

I alla fall motsvarar mögelsporerna växtfrön, för dessa sporer redan kan bilda nya tillväxter.

Det är släkten Alternaria och Cladosporium, släkten som står för majoriteten av de vanligaste mögelsporer som finns utomhus, som kan framkalla hösnuva eller andra allergiska reaktioner. Även om dessa två släkten orsakar det mesta av besvären, kan obehag orsakade av Aspergillus och Penicillium ganska vanliga. Likaväl kan mögeltyper som Botrytis och Mucor orsaka hösnuva.

Lider du av hösnuva, eller upplever sådana symptomer under pollensäsongen, kan det vara bra att veta mängden av pollen och sporer i luften.

Hur påverkar mögel ens hälsa?
Mögel kan orsaka många besvär. Huvudvärk, andningsbesvär, och allergiliknande obehag kan orsakas av mögel.

Besvären, som personer som redan lider av astma har, kan förvärras. I värsta fall kan mögel även orsaka allergier och astma.

Hur mycket mögel kan man tåla?
Vi människor är olika, och behöver inte reagera likadant, eller alls emot gifterna som mögeltyperna utsöndrar. Vissa människor är helt enkelt känsligare än andra. Prata med din läkare för att diskutera om hur mögelen kanske påverkar just dig.

Vi rådger att man alltid avlägsnar mögelangreppet så fort man upptäcker det – och åtgärda orsaken till tillväxten. De flesta människor kommer inte påverkas av tex. en liten koloni mellan kakelplattorna i badrummet. Om de dock växer mer än det, ska de såklart åtgärdas.

Är mögel alltid synlig?
Mögel kan finnas i ställen där de inte direkt syns, som i tapeter och bakom paneler. Angreppen upptäcks först om tapetet lossnar sig eller om det börjar att lukta illa.
Luktar mögel?
Inte alltid, men flera arter utlöser en möglig lukt.
Hur ser mögel ut som?
Mögel finns i oberäkneliga former och storlekar. Inomhus kan mögel ofta se ut som gröna, vita, bruna, eller svarta prickar, eller plättlicknande föremål.
Kan det finnas mögel i julgranen?
En julgran kan bära mögelsporer in med sig. DNA-analyser utfört av den danska utvecklings- och analysföretag HouseTest visar att det också kan finnas mycket mögel i granen.

Med mögelsporerna redan inne, ska det bara finnas tillräckligt med fukt innan dessa utvecklar sig till hälsoskadliga mögelangrepp.

I analyserna visades också arter som kan orsaka irritationer. Bland dem finns Cladosporium som ofta kopplas till hösnuvaliknande symptom. Aspergillus och Penicillium är också med, och dessa kan orsaka problem hos många människor.

Det kommer dock finnas få som kommer avstå från julgranen eller liknande för julen. Därför finns dessa råd man kan följa:

  • Undvika att julgranen torkas ut helt, innan man blir av med julgranen. Torkade grandelar är dem som kan sprida ut sporerna bäst.
  • Sänka luftfuktigheten i lokalen, annars kommer mögelangreppet att kunna utveckla sig.
  • Låta ventilationen köra, särskilt när man lagar mat. Man kan också använda lock för att hålla luftfuktigheten nere.
  • Lufta ut då och då.
  • Tvätt ska torkas utomhus, eller i torktumlaren som blåser ut luften utomhus, har kondensator eller har vattensamlare eftersom våta tyg leder till ganska stora luftfuktighetsnivåer.
Vilken färg har svartmögel?
Svartmögel kan finnas i många olika former, storlekar och färger. Inomhus brukar svartmögel vanligtvis visa sig som gröna, svarta, bruna eller vita fläckar/mögelfläckar/fuktfläckar.
När är svartmögel farligt?
Svartmögel kan producera giftiga kemikalier som sprids i luften och kan orsaka hälsoproblem såsom allergier, kroniska lungproblem och cancer. Svartmögel är farligt när man andas in dess giftiga sporer.
Kan man bo med svartmögel?
Om du har hittat svartmögel i din bostad borde du söka sanering direkt, det är mycket farligt att bo i en byggnad med svartmögel över längre tidsperioder. Symptomer för att svartmögel finns i din omgivning kan vara huvudvärk, illamående, yrsel och irritation i ögonen.
Kan svartmögel sätta sig i kläder?
Svartmögel kan sätta sig i kläder och har en väldigt distinkt lukt, många beskriver den som unken och väldigt lik doften från en gammal stuga eller källare. Om du tror att dina kläder är täckta av svartmögel så går det att få bort det genom att tvätta plaggen i en hög temperatur.
Måste man ta bort svartmögel?
Ja, du måste ta bort svartmöglet. Det är farligt att vistas i lokaler där svartmögel finns. I värsta fall så kan svartmögel orsaka kroniska lungproblem och cancer.
Hur vet man att svartmögel är borta?
Dött svartmögel har ett fjälligt, puder likt utseende. För att veta om de är dött ta en borste och borsta lätt över ytan. Om det borstas bort utan problem är de sannolikt dött. Det är viktigt att använda mask när du borstar ytan då dammet kan ge stora hälsobesvär om man andas in det.
Hur lång tid tar det att sanera svartmögel?
Det är alltid svårt att estimera en sanerings tid för svartmögel då det finns många faktorer så som materialet möglet växer på, hur länge de varit där, vad för typ av svartmögel der rör sig om och över hur stor yta möglet har spridit sig. En bra början för att estimera en sanerings tid är med ett mögeltest.
Kan jag själv testa för svartmögel
Ja, du kan testa för både synligt och dolt svartmögel. Vi erbjuder också båda typer av test, i flera olika versioner och prisklasser.

Här kan du se vårt urval av test för synligt och dolt svartmögel.

Hur kan DNA-analysen hitta dolt mögel?
Mögel gömmer sig oftai byggnadens konstruktion (dolt mögel). Därmed är det inte möjligt att hitta mögelangreppet genom traditionella metoder, om man inte river upp konstruktionen, såkallade destruktiva undersökningar.

Även om mögelangreppet är dolt, kommer det ändå söndra ut sporer och gifter in i huset. De kommer samlas i dammet, och det gör det möjligt för dammet att analyseras för mögel-DNA.

Hur många DNA-test kommer jag behöva, om jag vill testa för dolt mögel med DNA-analys?
DNA-analysen är både mycket känsligt och noggrant. På envåningsbyggnader med upp till 150 m2 yta räcker ett test. Det är med antagandet att du utför testet så centralt som möjligt i byggnaden.

I större byggnader bör ett test utföras för varje 150 m2. I flervåningsbyggnader bör det utföras ett test för varje våning.

Vart är det bäst att ta ett DNA-test för svartmögel?
Du bör göra testen så centralt som möjligt inne i hemmet/byggnaden, t.ex. vardagsrummet. Har du misstanke om att svartmögel är i ett specifikt rum/lokal, bör du göra testet där inne.
Hur snabbt får jag svar på testet för dolt mögel med DNA-analys?
Du får normalt en rapport inom 3-4 dagar efter provet tas emot i laboratoriumet. Rapporten skickas till mejladressen som du skrev in i samband med din beställning.
Hur gör jag, om DNA-analysen visar att det är en dold tillväxt av mögel på gång?
Visar analysrapporten att det finns tecken på en tillväxt av mögel i byggnaden, bör du överväga att utföra en mer grundligare undersökning av problemet och dess omfattning. Angreppets ursprung kan också undersökas. Dessutom kommer du också få råd om hur man tar bort mögelangreppet, och hur man förebygger framtida mögelangrepp.
Vad gör jag, om jag själv har svartmögel?
Om det finns svartmögel i byggnaden, bör det tas bort så fort som möjligt. Om det handlar om ett mindre och tvättbart område, t.ex. fogar och fönsterkarmar, som har svartmögel, kan du vanligtvis själv rensa det bort.

Finns det mer än blott ett mindre angrepp av svartmögel, bör du överlämna uppgiften till de professionella. På det sättet kan du dels vara säker på att bli helt av med problemet, men också att uppgiften blir löst på ett säkert sätt.

Om du själv tvättar bort svartmöglet, bör du använda dig av professionella och miljövänliga rengöringsprodukter.

Vad ska man göra med svartmögel?
Om det finns svartmögel i byggnaden, bör det tas bort så fort som möjligt. Om det handlar om ett mindre och tvättbart område, t.ex. fogar och fönsterkarmar, som har svartmögel, kan du vanligtvis själv rensa det bort.

Finns det mer än blott ett mindre angrepp av svartmögel, bör du överlämna uppgiften till de professionella. På det sättet kan du dels vara säker på att bli helt av med problemet, men också att uppgiften blir löst på ett säkert sätt.

Om du själv tvättar bort svartmöglet, bör du använda dig av professionella och miljövänliga rengöringsprodukter.

Hur tar jag bort svartmögel?
Om du själv påbörjar bekämpningen av svartmögel problemet, rekommenderar vi att du följer dessa steg:

Hitta orsaken: Undersök hela rummet/byggnaden ordentligt. Finns det t.ex vattenläckor, stoppade avgasrör eller möbler som står mot kalla ytterväggar? Ventileras det ordentligt, minst två gånger om dagen? Är köksfläkten tänd under matlagningen? Blir kläderna torkade utomhus eller i en torktumlare? Se till, att dessa saker alltid är som de ska.

Fjern årsagen: Ta bort orsaken: När anledningen till svartmöglet, ska tas bort. Annars kommer det fortsatt finns bra växtvillkor för svartmöglet.

Afrens skimmelsvampen: Om svartmöglet endast täcker ett litet arial, kan du själv rengöra området. Du bör använda ett desinficerande rengöringsmedel som kan ta bort möglet.

Täcker svartmöglet ett större område, bör du överlämna uppgiften till de professionella. På det sättet kan du dels vara säker på att bli helt av med problemet och att uppgiften blir löst på ett säkert sätt.

Egenkontrol: Efter rensningen av svartmöglet, bör det säkras att området är helt fritt från svartmögel – annars måste rensningen och kontrollen av om svartmöglet är borta, repeteras. Till kontrolleringen kan man t.ex. använda PRO-Clean testet.

Efterbehandling: Når området är helt fritt för svartmögel, är det ofta nödvändigt att efterbehandla med ett medel, så att man kan förebygga växt av svartmögel i framtiden.

Kan jag själv ta bort svartmögel?
Om det handlar om ett mindre och tvättbart område, som är infekterad med svartmögel, kan du ofta själv tvätta bort det. Det kan t.ex. vara svartmögel i fogar och fönsterkarmar samt på flisor och mindre områden på väggar, där du själv kan ta bort svartmöglet.

Finns det mer än bara ett litet område som är infekterad av svartmögel, bör du lämna uppgiften till de professionella. Så kan du dels vara säker på att bli helt av med problemet men också att uppgiften blir löst på ett säkert sätt.