Förhindrande av mögel

Om du vill undvika mögelsvamp ska du se till att du håller ditt hem torrt och välventilerat. Om du följer dessa råd nedan kan du minimera luftfuktigheten:

Vädra ordentligt
Du kan vädra effektivt genom att skapa genomdrag i ditt hem i 5–10 minuter ett par gånger varje dag. Speciellt ska du vädra noga i badrummet när du har duschat eller i köket när du har lagat mat.

Sätt på fläkten
När du lagar mat ska du se till att använda fläkten, och vädra helst också när du är färdig, eftersom matlagning genererar mycket fukt. Se till att utsug och luftutsläpp inte är tillstoppade.

Torka inte kläder inomhus
Se till att du hänger ut tvätten till tork, eller använd en torktumlare med frånluft i stället för att torka kläder inomhus.

Håll samma temperatur i hela bostaden
Försök kontrollera temperaturen i ditt hem så att du undviker svala rum där varm och fuktig luft kan tränga in. Det skapar nämligen kondens och bör undvikas.

Se upp med fukt
Fukt ger bra levnadsvillkor för mögel, så var varsam med vattnet. Om du redan har fått en fukt/vattenskada ska du reparera den genast, eller kontakta oss, så hjälper vi gärna till.

Se till att ventilationen fungerar
Om du ska kunna undvika fukt måste du se till att ventiler, utsugsventiler och rökkanaler är rena och fungerar som de ska.