Formaldehyd

Formaldehyd finns på arbetsmiljöverkets lista över farliga ämnen eftersom den i stora koncentrationer är cancerframkallande och kan även påverka gener och immunsystem. Vid rumstemperatur är formaldehyd en giftig gas som kan orsaka allergier och irritation i ögon och övre luftvägarnaFormaldehyd är en naturligt förekommande kemisk förening av kol, väte och syre. Således är den kemiska formeln för formaldehyd CH2O.