Formaldehyd

Formaldehyd finns på arbetsmiljöverkets lista över farliga ämnen eftersom den i stora koncentrationer är cancerframkallande och kan även påverka gener och immunsystem. Vid rumstemperatur är formaldehyd en giftig gas som kan orsaka allergier och irritation i ögon och övre luftvägarnaFormaldehyd en giftig gas som kan orsaka cancer och påverka gener.