Fukt i källaren

Eventuella problem med fukt i källaren bör alltid tas på allvarEventuella problem med fukt i källaren bör alltid tas på allvar.

Fukt i hus kan ha flera olika orsaker. Det kan t.ex. bero på stigande/infiltrerande grundvatten eller ett otätt tak. Problemer med fukt kan också bero på dålig ventilation.

Ett problem med fukt är inte nödvändigtvis synligt. Det finns dock ofta synliga tecken som pekar på fukt problemer. T.ex. löst puts och/eller tapet, färg som flagnar, fläckar på golv/väggar/tak och unken lukt.

Finns det problemer med fukt i huset kan det leda till olika obehag. Bl.a. svartmögel, som kan påverka vår hälsa, samt andra typer av skadliga svampar. T.ex. hus- och timmersvamp, som kan skada byggnadens konstruktion. Dessutom trivs husdammskvalster, som många är allergiska mot, riktigt bra i fuktiga miljöer.

Eftersom det kan finnas många olika orsaker till att det finns fukt i en byggnad, finns det också många olika lösningar till att få bort det. Det handlar därför främst om att hitta den lösning som säkrar det bästa resultat till den rätta pris. Målet är att sänka den relativa luftfuktigheten till 45% eller åtminstone hålla det under 70% för att undvika svampväxt.

Fukt i källaren

Det kan finnas många olika orsaker till att det finns fukt i källaren. Ofta beror det på stigande eller infiltrerande grundvatten, men det kan också bero på kondens och köldbryggor. Eller en kombination av dessa.

Om fukten pressas upp genom golvet, är golvet troligen av äldre datum och därför inte gjord efter de normer som man använder idag. T.ex. ett betongdäck som har blivit lagd direkt på marken nedanför.

För att bli av med fuktproblem, hade det vanligtvis varit nödvändigt att bygga en helt ny golvkonstruktion, som lever upp till dagens byggkrav. Om det handlar om golv i en bostad kan man samtidigt lägga värme i det nya golv.

Fuktproblem kan också motbyggas genom ett så kallat golvmembran som placeras direkt på betongdäcket. Denna lösningen är dock endast användbar om det efteråt blir lagt trägolv eller något liknande över betongdäcket.

Finns det problem eller risk för problem med för höga nivåer av radon i byggnaden kan golvmembranen vara med till att skydda mot radon. På grund av problemen med fuktkondens, är ventilering eller aktiv ventilation, t.ex. enkeltrumsventilation med värmeåtervinning ofta den bästa och mest effektiva lösningen för att bli av med problemet.

Fukt i källarväggar

Om man har fukt i källarväggar bör man som det första kolla om väggen kan ”andas”. Därför ska det inte finnas någon invändig beklädnad på källarväggar, precis som det inte ska finnas någon plastfärg eller någon annan diffusionstätt ytbehandling som kan hålla fukten inne.

För invändig ytbehandling av källarväggar bör man alltid välja diffusionsöppna material. Det kan t.ex. vara på så kallade saneringsputs eller silikatfärg. Detta säkerställer att väggarna kan ”andas” och därmed också bli av med eventuell fukt.

När källarväggarna får luft (kan ”andas”), kan de lättare bli av med eventuell fukt till omgivningen. Samtidigt minskar det risken för att det t.ex. ska bildas svartmögel.

Beroende på hur stort problemet med fukten i källarväggen är, kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga. Det kan bl.a vara:

  • Ventilering: Det ska alltid finnas god ventilering i en källare. Det kan säkras med friskluftsventiler i alla rum i källaren. I större rum bör det finnas mer än en ventil. Det ska också finnas en avgaskanal eller en fuktstyrd fläkt i källaren där risken för fukt är störst.
  • Uppvärmning: Om det inte redan finns värmekällor i källaren bör radiatorer installeras så att källaren aldrig blir för kall på vintern. Helst bör det vara 18-20 °C i alla källarrum.
  • Omfattande avlopp: Omfattande avlopp etableras längs ytterdelen av källarens ytterväggar i grus eller sten under källarplansnivå. Samtidigt ska ytterväggen isoleras utvändigt, gärna med diffusionsöppen isolering, t.ex. mineralull så att väggarna kan släppa ut fukt.
  • Förhindra uppstigande fukt: Om fukten i en källarvägg beror på att fukt sugs upp i väggen kan det etableras en fuktbarriär. Det kan vara i form av kartong en metallplåt mellan grunden och källarväggen.

Fuktskydd av källare

Har man en gammal källare kan det vara svårt att undvika fukt. Man kan man göra olika saker för att bli av med eller sänka luftfuktigheten inomhus och i källaren.

Innan man börjar att fuktskydda källaren bör man först bestämma sig för vad källaren ska användas till, så att insatsen står i proportion till avkastningen. Så länge fukten i källaren inte tränger sig in i balkarna i vånings avståndet eller högre upp i huset är fukten inte direkt skadlig.

I slutändan handlar det mer om att hålla fukten i schack. Därför bör man först undersöka källaren för eventuella problem med fukt och mögel och hur stor omfattningen kan vara innan man kan initiera ett fuktskydd av källaren.

Man kan därför välja att få en professionell undersökning av fukt och svartmögel. När man först känner till problemet och dess omfattning kan man hitta det bästa sättet att hantera det på.

Ventilation i källare

Friskluftsventiler är vanligtvis nog för att kunna försäkra sig god ventilation i källaren. Däremot åker all varm luft också ut ur luftventilerna. Därför kan man med fördel överväga mekanisk ventilation med värmeåtervinning istället för friskluftsventiler för att säkerställa god ventilation i källaren.
Detta resulterar i en effektiv ersättning av gammal luft med frisk luft utifrån, utan att slösa energi.

Med ett så kallat värmeåtervinningsanlägg, oavsett om det är en centralanläggning eller enrumslösningar, kan man utnyttja den befintliga värmen för att värma den friska luften som blåses in. Det står en så kallat värmeväxlare i själva ventilationssystemet för.

Enkelrumsventilation med värmeåtervinning kan i många fall vara en fördel. Det är enkelt och relativt billigt att sätta upp, dessutom är det enkelt att se till att ventilationen av källaren lätt kan anpassas för varje rum.