Fuktmätning

Hög luftfuktighet skapar goda växtförhållanden för mögelsvamp. Också dammkvalster trivs i en fuktig miljöFukt kan orsaka skador på både byggnader och användare av byggnaderna.