Rödmögel, även känt som rött mögel, är en typ av mögel som karakteriseras av dess röda, rosa eller orange färgton

Information om rödmögel

Rödmögel kan vara mycket farligt. Det kan snabbt sprida sig och frigöra toxiner.

Vad är rödmögel?

Rödmögel, även känt som rött mögel, är en typ av mögel som karakteriseras av dess röda, rosa eller orange färgton. Det trivs i fuktiga, dåligt ventilerade miljöer och kan växa på flera olika ytor. Vanligast är kakel, trä, gips och textilier.

Trots dess mindre skrämmande utseende jämfört med andra mögeltyper, som svartmögel, kan rödmögel vara mycket farligt. Det kan snabbt sprida sig och frigöra toxiner som kan leda till hälsoproblem, inklusive allergiska reaktioner, andningsbesvär och hudirritation.

Du kan hitta rödmögel inomhus i samband med odling av krukväxter

Var kan du hitta rödmögel?

Du kan hitta rödmögel i flera olika miljöer där fuktighet och näringsrik jord möjliggör dess tillväxt. Vanligtvis hittas det i trädgårdar, där marken är fuktig och näringsrik, vilket ger en gynnsam miljö för mögelbildning. Komposthögar utgör också en vanlig plats för rödmögel, då all det organiska materialet i komposten gör att möglet får optimala tillväxtförhållanden om också temperaturen och fuktigheten är rätt.

Du kan även hitta rödmögel inomhus i samband med odling av krukväxter. Särskilt om jorden är övervattnad eller om ventilationen är bristfällig.

Dessutom trivs rödmögel precis som vitmögel och svartmögel i fuktiga källare och andra fuktiga utrymmen såsom badrum, tvättstugor och kök, där luftfuktigheten naturligare blir högre till följd av all vattenånga som cirkulerar där. Förekomst av mögel i dessa utrymmen är inte ovanligt. Läs mer om mögel i badrummet. Har du råkat ut för översvämning blir du med stor sannolikhet också drabbad av mögelangrepp som efterföljd.

Rödmögel i jordiga miljöer

Rödmögel sprids vanligtvis på så vis att dess sporer frigörs och transporteras till nya platser genom luften. När mögelsporer sedan landar på en yta de trivs på, som fuktig jord, kan de börja gro och bilda nya kolonier. Dessutom kan rödmögel spridas genom kontakt med förorenade verktyg, redskap eller växtdelar, vilket ytterligare bidrar till dess spridning i jordiga miljöer.

Du som sysslar med blommor, växter eller annan plantering bör därför vara extra noggrann med att rengöra och se till att vattenmängden är korrekt.

Rödmögel kan frigöra toxiner som kan orsaka allergiska reaktioner, andningsproblem och andra hälsoproblem hos människor som är känsliga för möglet

Konsekvenser av att vistas bland rödmögel

Att ha rödmögel i hemmet kan få allvarliga konsekvenser för både egendom och hälsa. Förutom att orsaka skador på byggnadsmaterial som sänker värdet på fastigheten och leder till dyra reparationer, kan rödmögel även frigöra toxiner som kan orsaka allergiska reaktioner, andningsproblem och andra hälsoproblem hos människor som är känsliga för möglet.

I vissa fall har det lett till allvarligare infektioner och följdsjukdomar som till exempel astma.

Ta bort rödmögel

Att ta bort rödmögel är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam miljö för själva hemmet och de som vistas i det. Först måste källan till fukten identifieras och åtgärdas.

Sedan bör de drabbade ytorna noggrant rengöras och desinficeras för att avlägsna möglet. Rengör och förebygg med Protox. Ibland kan det behövas kontakt med professionell hjälp för att säkerställa att möglet avlägsnas helt och förhindra återkommande problem.

Exempel på enkla åtgärder inkluderar att vädra för frisk luft, använda fläkten vid matlagning och att torka kläderna ute

Förebygg rödmögel

För att undvika att möglet återkommer eller bildas från första början finns det en del förebyggande åtgärder du kan vidta för att hålla ditt hem mögelfritt. Exempel på enkla åtgärder inkluderar att vädra för frisk luft, använda fläkten vid matlagning och att torka kläderna ute.

Att förebygga mögeltillväxt kan också spara dig pengar på lång sikt genom att minska risken för dyra sanerings- och reparationskostnader. Det är oftast billigare att förebygga mögel än att ta bort det efter att det har spridit sig. Vill du ha mer utförlig och konkret information om hur du kan arbeta förebyggande, läs vår dedikerade sida om att hindra mögel.

Skriv til os

Ring til os