Formaldehyd

Formaldehydmätning

Formaldehyd är en naturligt förekommande kemisk förening av kol, väte och syre. Således är den kemiska formeln för formaldehyd CH₂O.

Formaldehyd finns på arbetsmiljöverkets lista över farliga ämnen eftersom den i stora koncentrationer är cancerframkallande och kan även påverka gener och immunsystem. Vid rumstemperatur är formaldehyd en giftig gas som kan orsaka allergier och irritation i ögon och övre luftvägarna.

Särskilt känsliga personer kan uppleva obehag som vattniga ögon, brännande hals, huvudvärk och andningsproblem även vid mycket låga koncentrationer av formaldehyd.

1 produkt

  • Elektronisk formaldehyd/TVOC-mätare

    Vår elektroniska formaldehyd/TVOC-mätare kan, via en elektronisk sensor, blixtsnabbt mäta och noggrant visa koncentrationen av formaldehyd och TVOC i inomhusluften. Koncentrationen visas som mg/m³.
    1.275,00 kr

Här finns formaldehyd

Formaldehyd tränger snabbt in i hemmet eftersom det förekommer naturligt i t.ex. träd (inklusive äpplen, morötter och tomater, dock i ofarliga mängder). Dessutom finns formaldehyd i rengöringsartiklar, konserveringsmedel och desinfektionsmedel, färger, textilier och vissa typer av lack som används för att måla trägolv och möbler.

Formaldehydånga är också ett resultat av tobaksrökning och vedeldning i kaminer. Den främsta källan till höga koncentrationer av formaldehyd inomhus förmodas vara limmade träpaneler såsom spånskivor och MDF.

Formaldehyd är ett utmärkt bindemedel och kan användas för att öka livslängden på en produkt samt förbättra dess prestanda. Dessutom är formaldehyd mycket billigt att tillverka, vilket naturligtvis också bidrar till den utbredda användningen av ämnet.

Rekommenderade gränsvärdena för formaldehyd

Enligt WHO får den totala halten av formaldehyd i inomhusluften inte överstiga 0,1 mg/m³. Dock har svenska riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav och råd när det gäller luftföroreningar inomhus satt gränsen till 0,05 mg/m³.

Vid denna koncentration irriterar det ögon och slemhinnor. Formaldehyd har en stickande, vass, syrlig lukt som känsliga personer kan känna lukten av vid koncentrationer ned till 0,03 mg/m³.

Så minskas koncentrationen av formaldehyd

Det är möjligt att reducera formaldehydkoncentrationen genom ventilation. Det har också en positiv effekt på minskningen av ett brett spektrum av andra skadliga ämnen i inomhusmiljön.

Då möbler och träskivor avger formaldehyd rekommenderas ventilation, särskilt om du har köpt nya möbler, kök eller trägolv.

Sedan 1988 har mängden av formaldehyd som avges från träbaserade skivor reglerats vid lag i Sverige. Alla byggprodukter som potentiellt kan avge formaldehyd måste vara EN/SS-märkta.

Vid användning av MDF eller spånskiva inomhus är det fördelaktigt att välja skivor som har ytbehandlats med, t.ex. färg eller fanér, eftersom detta minimerar förångningen av formaldehyd. Nya produkter avger mest formaldehyd, så ett annat råd är att se till att det har gått minst fyra veckor sedan produkten som skall användas tillverkades.

Testa om du misstänker formaldehyd i inomhusluften

Du bör mäta nivåerna av formaldehyd om du upplever obehag såsom irriterade ögon och slemhinnor eller om du kan lukta formaldehyd som avger en skarp, stickande lukt.

Källan till förhöjda nivåer av formaldehyd kan typiskt vara gamla spånskivor eller ny spånskiva som har fuktskadats.

Filtrer
Skriv til os

Ring til os