Mögeltest

Om våra mögeltester

Vi erbjuder tester för synligt mögel på ytor och dold mögelsvamp. Mögel kan visas synligt, t.ex. på en vägg eller tak. Men mögel kan också döljas bakom paneler eller tapeter.

Du kan enkelt testa för både synligt och dolt mögel. Se bara till att du väljer rätt test. Om mögel är synligt, måste man välja ett ytprov medan man väljer ett luft- eller dammtest för att detektera dold mögel.

Visar alla 7 resultat

 • PRO-Clean – snabbt mögeltest (minst 2 stycken)

  Rabatt när du köper mer - ner till 115 kr. per styck. Med ett professionellt enzymtest, PRO-Clean snabbtest, kan du på bara 5 minuter ta reda på om du har ett område som är mögelfritt, eller om det har drabbats av mögelsvamp. I så fall kan du se hur omfattande angreppet är. Testet fungerar genom att mäta protein i mögelsvamp.
  135,00 kr
 • Mögel lufttest

  Rabatt när du köper mer - ner till 345 kr. per styck. Med ett lufttest kan du enkel ta reda på om ditt hus drabbats av dolt svartmögel. När skålen är utplacerad kommer eventuella mögelsporer i luften bilda kolonier i plattan. Efter en timme är testet färdigt och efter fyra dagar får du reda på om det finns groningskraftiga mögelsvampar i huset och hur många. Du kan själv räkna hur många svampkolonier det finns. Om det finns 0–3 är luften fin. Om det finns mellan 4–6 har du lite högre halt än normalt. Om du har över 7 finns det för mycket mögel i luften. Mögel lufttestet bör användas så snart som möjligt efter att du har mottagit det.
  375,00 kr
 • Mögel lufttest med rapport

  Rabatt när du köper mer - ner till 645 kr. per styck. Ett enkelt lufttest som undersöker mögelsporer i luften. När testet är färdigt skickar du det till oss. Vi analyserar därefter testet och utarbetar en rapport med de viktigaste typerna av mögel som framkom i provet. Dessutom talar vi om hur mycket mögel som hittats samt hur vanlig mögelsvampen är för fuktiga inomhusmiljöer. Mögel lufttest med rapport bör användas så snart som möjligt efter att du har mottagit det.
  675,00 kr
 • Testset för mögel

  Test för både synlig och dold mögel med detta testset, som innehåller ett Mögel lufttest, som kan undersöka dolda mögelangrepp, och två PRO-Clean indikationstest för synlig mögel.
  620,00 kr
 • Mycometer-Surface test

  Det mest exakta testet på mängden mögel. Mycometer-Surface testar för ett svampspecifikt enzym. Det finns alltså ingen annan förorening som kan påverka testet. Hos Mycometer har danska forskare gjort ett test som ger ännu större mätsäkerhet gällande mängden mögel i det testade området. Därför är detta test också det som danska mögelexperter använder sig mest av.
  1.290,00 kr
 • Mögellufttest via damm (Rodac-platta)

  Via ett dammprov kan vi avgöra om du har ett dolt mögelangrepp. Baserat på typen av mögelsvamp som finns (mikroskopi) kan vi beskriva hur farlig luften är, om möglet normalt förekommer vid ett fuktangrepp inomhus, samt en indikation på hur många mögelsporer luften innehåller. Testet är mycket precist eftersom dammet som analyseras har lagt sig länge innan provet tas.
  1.590,00 kr
 • DNA-analys av damm

  Se exakt hur mycket och vilka mögeltyper som finns. Detta test fungerar på samma sätt som Mögel lufttest via damm. Men här analyseras provet inte genom odling och ljusmikroskop. I stället analyseras provet på DNA-nivå för att se om det finns spår av mögel. Detta är det mest exakta testet på marknaden.
  2.850,00 kr

Testa om du har synligt mögel

Synligt mögel kan förekomma som små fläckar som kan vara svarta, gröna, bruna, gula eller vita, på ytor (väggar, tak osv.).

Mögelsvamp förekommer tyvärr i många varianter. Därför är det ofta bäst att testa, även vid minsta misstanke.

Vi erbjuder flera olika gör-det-själv tester för synligt mögel på ytor. PRO-Clean, som även är det billigaste testet, är bra att börja med om du vill undersöka ett misstänkt område.

Om testet visar att mögelnivåerna är för höga kan du rengöra området och sedan genomföra ett nytt PRO-Clean test. På så vis har du eliminerat andra faktorer som påverkar testresultatet, såsom proteiner från matrester.

Om detta andra test fortfarande visar en för hög mögelnivå bör du överväga ett dyrare test. Då kan du ta reda på precis hur mycket mögelsvamp som finns och/eller vilken typ av mögelsvamp det handlar om.

Om du eller någon annan i hemmet har hälsoproblem som kan orsakas av mögelsvamp, då rekommenderar vi att du inte nöjer dig med ett yt-test. I så fall är det en riktigt bra ide att komplettera med ett test som kan hjälpa till att undersöka om det finns dold mögelsvamp.

Testa om du har dold mögelsvamp

Misstänker du att det finns mögelsvamp i ett rum, men utan att kunna se synliga spår? Då kan det vara för att mögeltillväxten gömmer sig bakom tapeten, panelerna, under golvet eller liknande.

Det gör det lite svårare att ta reda på om det finns mögelsvamp, men inte omöjligt. Det finns också flera olika möjligheter att testa om det finns dold mögelsvamp.

Det kan man bl.a. göra med hjälp av ett lufttest, där man analyserar luften i ett rum med avseende på halten av svampsporer. Testet finns i två olika versioner: Med den första ska du själv räkna dig fram till resultatet och bedöma det med utgångspunkt i medföljande manual.

Det andra testet skickar du till analys i det medföljande svarskuvertet. Därefter får du en rapport med resultatet.

Det finns även möjlighet att genomföra en DNA-analys av damm. Efter provtagningen skickar du den direkt till vårt laboratorium i svarskuvertet. Sedan får du en detaljerad rapport med resultatet inom ca 14 dagar.

Filtrer
Skriv til os

Ring til os