Mögel

Rutnät  Lista 

per sida
Fallande ordning
 1. PRO-Clean indikatortest til overflader

  Snabbt mögeltest - PRO-Clean

  128,00 SEK

  Med ett professionellt enzymtest, PRO-Clean snabbtest, kan du på bara 5 minuter ta reda på om du har ett område som är mögelfritt, eller om det har drabbats av mögelsvamp och i så fall kan du se hur omfattande angreppet är. Testet fungerar genom att mäta protein i mögelsvamp.

  Läs mer
 2. Skimmelsvamp-lufttest

  Mögel lufttest

  325,00 SEK

  Med ett lufttest kan du enkel ta reda på om ditt hus drabbats av dolt svartmögel. När skålen är utplacerad kommer eventuella mögelsporer i luften bilda kolonier i plattan. Efter en timme är testet färdigt och efter fyra dagar får du reda på om det finns groningskraftiga mögelsvampar i huset och hur många.

  Du kan själv räkna hur många svampkolonier det finns. Om det finns 0–3 är luften fin. Om det finns mellan 4–6 har du lite högre halt än normalt. Om du har över 7 finns det för mycket mögel i luften.

  Mögel lufttestet bör användas inom 5 dagar efter att du har mottagit det.

  Läs mer
 3. Lufttest med rapport

  Mögel lufttest med rapport

  550,00 SEK

  Ett enkelt lufttest som undersöker mögelsporer i luften. När testet är färdigt skickar du det till oss. Vi analyserar därefter testet och utarbetar en rapport med de viktigaste typerna av mögel som framkom i provet. Dessutom talar vi om hur mycket mögel som hittats samt hur vanlig mögelsvampen är för fuktiga inomhusmiljöer.

  Mögel lufttest med rapport bör användas inom 5 dagar efter att du har mottagit det.

  Läs mer
 4. Mycometer-Surface test

  Mycometer-Surface test

  850,00 SEK

  Det mest exakta testet på mängden mögel.

  Hos Mycometer har danska forskare gjort ett test som ger ännu större mätsäkerhet gällande mängden mögel i det testade området. Därför är detta test också det som danska mögelexperter använder sig mest av.

  Läs mer
 5. Mögel lufttest via damm

  Mögellufttest via damm (Rodac-platta)

  1200,00 SEK

  Via ett dammprov kan vi avgöra om du har ett dolt mögelangrepp. Baserat på typen av mögelsvamp som finns (mikroskopi) kan vi beskriva hur farlig luften är, om möglet normalt förekommer vid ett fuktangrepp inomhus, samt en indikation på hur många mögelsporer luften innehåller. Testet är mycket precist eftersom dammet som analyseras har lagt sig länge innan provet tas.

  Läs mer
 6. DNA-analyse af støv

  mögeltest. DNA-analys av damm för att testa om det finns dold mögel

  1950,00 SEK

  Se exakt hur mycket och vilka mögeltyper som finns.

  Detta test fungerar på samma sätt som Mögel lufttest via damm. Men här analyseras provet inte genom odling och ljusmikroskop. I stället analyseras provet på DNA-nivå för att se om det finns spår av mögel. Detta är det mest exakta testet på marknaden.

  Läs mer

Rutnät  Lista 

per sida
Fallande ordning