De vanligaste arterna av mögelsvamp

Miniuppslagsverk över de vanligaste mögelarterna som finns i svenska byggnaderMiniuppslagsverk över de vanligaste mögelarterna som finns i svenska byggnader.

Alternaria/Alternaria altern

Alternaria-arten är en parasit/rötsvamp som växer i naturen vanligtvis på växter, frukter och grönsaker.
Dessutom kan den finnas i ruttet trä, kompost och jord.
Men de växer också inomhus. Hälsomässigt kan Alternaria orsaka hög feber och vara astma- och allergiframkallande.

Alternaria altern sp är också astma- och allergiframkallande. Denna typ av mögelsvamp är bl.a. känd som en orsak till “bagarlunga” och “bondlunga” eftersom den bland annat finns på spannmål och hö.

Visuellt kan man känna igen Alternaria på att den bildar svarta till olivsvarta eller grå svampkolonier.

Aspergillus

Aspergillus Spp är bland de vanligaste formerna av mögelsvampar på fuktiga byggelement och den kräver inte mycket fukt för att kunna utvecklas. Arten kan redan påbörja tillväxt vid endast 75 procent relativ fuktighet på en materialyta.

Aspergillus-arterna kan på grund av deras omfattande utbredning samt kraftiga mögellukt och stora sporproduktion få allvarliga konsekvenser för inomhusklimatet. Aspergillus anses också som en biologiskt aktiv mögelsvamp (SBAS) som kan producera toxiner.

Denna typ av mögel kan orsaka infektioner i lungorna, andningsvägarna, näsan, bihålorna och hörselgångarna. Hos personer med försvagat immunsystem eller immunbrister kan Aspergillus leda till allvarlig sjukdom och även inre organ såsom hjärna och njurar kan angripas.

Svampen infekterar genom inhalation av svampsporer i luften eller från luftkonditioneringssystem. Smittar inte mellan människor.

Visuellt kan man känna igen Aspergillus på att den bildar kolonier med vita, gula, orangegula och orangegröna färger.

Chatomium

Chatomium sp är en mögelliknande säcksporsvamp som är cellulosanedbrytande och som kan orsaka ytröta. Svampen ses ofta på växter, fuktigt trä, gipsplattor och tapeter.

Chatomium-svampen avger en stor spridning av mögelsvampfragment och kan ge både allergiska reaktioner och infektioner. Den avger en distinkt och obehaglig mögellukt.

Svampen är mycket lätt att känna igen eftersom den bildar svarta, hår-fyllda kolonier.

Cladosporium

Majoriteten av sporer i luften utomhus kommer från Cladosporium mögel. Svamparna som ger allergi lever bland annat på bladen av lövträn, döda växtdelar och i jord. Denna typ av mögelsvamp kan också förekomma i kylskåp och på tapeter.

Cladosporium som är en rötsvamp är en av de vanligaste mögelsvampgrupperna. Detta inte minst på grund av att de trivs mycket bra utomhus, men också ofta förekommer i fuktiga miljöer inomhus.

Denna typ av mögel är inte speciellt giftigt. Men tyvärr främjar Cladosporium-sporerna astma eller orsakar symptom på astma.

Visuellt kan man känna igen Cladosporium på att den bildar olivgröna och bruna kolonier.

Jästsvamp (yeast)

Yeast sp eller jästsvamp innefattar en stor grupp av encelliga mögelsvampar. Den är vanligt förekommande i både inomhus- och utomhusluft.

Jästsvamp hittar man ofta på fuktiga ytor i våtrum och runt fönstren. De är ofta feta vid beröring.

Visuellt förekommer denna typen av mögel i nästan alla färger. Från vita till röda och svarta typer.

Mucor

Mucor som är en vattenskada-mögel även kallad mögelsvamp. Denna typ av mögel är vanligt förekommande på frukt och frukthaltigt livsmedel. Den växer också på fuktigt trä och ses också ofta i husdamm.

Mucor kan orsaka symptom på hösnuva och luftvägsallergi.

Den förekommer vanligtvis som vita och grå kolonier.

Penicillium

Penicillium Sp är en rätt stor och mycket omfattande art av mögelsvamp. Typen är en av de vanligaste mögelsvamparna i både inomhus- och utomhusluft samt på fuktiga byggnadsdelar.

Penicillium kan angripa de flesta organiska material, speciellt fuktiga byggmaterial. Den är känd speciellt från mögliga tapeter.

Svamparna bildar många små sporer som är extremt ohälsosamma. Penicillium bör betraktas med största allvar i inomhusklimatfrågor.

Denna typ av mögel bildar ofta vita eller svagt grönaktiga kolonier.

Stachybotrus chartarum

Stachybotrus Chartarum Sp är en vattenskada-mögel som bryter ner cellulosahaltiga material, till exempel trä. Den växer ofta på våta eller fuktiga gipsskivor som är beklädda med papp eller våt tapet.

När denna typ av mögel växer utvecklar den gasformiga förbindelser som irriterar huden och reducerar immunsystemet.

Visuellt känner man igen Stachybotrus Chartarum på att den bildar mörka kolonier i bruna och gröna färger.

Annat mögel (Mycelia sterilia)

Svamper med sterilt mycel utan känt tillväxtmönster, färg, eller sporbildande celler, och sporer som kan ge en säker bestämmelse.


Köp ett mögeltest: