Rengör och förebygg med Protox

Rengöring-och-förhindrande set med två 0,5L färdiga sprayflaskor som gör att både rengöra och förhindra ny mögeltillväxt. Innehåller Protox Hysan och Protox Mögel.

Artikelnr: 462552 Kategori:

600,00 kr

I lager - Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Beskrivning

Lika viktigt som det är att bli av med mögel effektivt, lika viktigt är det att förhindra ny tillväxt av mögel i samma område. Vårt Protox rengörings-och-förebyggande set låter dig göra båda.

Protox Hysan är lämplig för att tvätta bort områden som har angripits av mögel och/eller blivit missfärgade. Kan eventuellt kombineras med mekanisk rengöring.

Vid användning av Protox Hysan lämnas inga skadliga kemikalierester på den behandlade ytan. Det finns inga begränsningar för storleken på det område som du vill behandla. Vi rekommenderar dock att överlämna rengöring av större ytor som är angripna av mögel till de professionella.

Protox Hysan kan även ta bort dålig lukt från ytor. Likaså är det ett effektivt desinfektionsmedel mot alla typer av virus och bakterier.

Protox Mögel kan användas för att förhindra mögeltillväxt på fuktigt trä, puts, betong, murverk, asbestskivor, tapeter m.m. Kan även förhindra mögelangrepp i samband med köldbryggor på byggmaterial som har blivit fuktiga eller periodvis oavsiktligt blöta.

Den förebyggande åtgärden är inte lämpligt för icke-absorberande ytor. Inklusive bl.a. glas, metall och plast.

I applikationer avgasas de inte av några kemiska ämnen som kan vara skadliga för inomhusklimatet. Protox Mögel påverkar alltså inte inomhusklimatet.

Både Protox Hysan och Protox Mögel finns i 0,5L färdiga sprayflaskor.

Priset är inkl. moms.

CLP klassificering

Protox Hysan:
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

“Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding.”

Protox Mögel:
Skadligå långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

“Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding.”

Mer information

Vikt 1160 g
Skriv til os

Ring til os