Integritetspolicy

Genom att använda mögel-test.se accepterar du att AGX Shop Sverige behandlar dina personuppgifter och cookies i enlighet med data- och cookiepolicyn nedan. Cookies används för att få mögel-test.se att fungera. Vi använder bland annat cookies för att göra det möjligt att lägga varor i korgen, logga in och för att förbättra vår webbplats.

Klicka här för att gå till vår cookiepolicy.

Sekretess- och personuppgiftspolicy i korthet

Denna integritets- och personuppgiftspolicy är sammanfattad för att bättre informera dig som kund om vilka personuppgifter AGX Shop Sverige behandlar och hur vi behandlar dem – personuppgifter ska förstås som alla personligt identifierbara uppgifter.

AGX Shop Sverige respekterar alla önskemål om sekretess för personuppgifter som lämnas online och är medvetna om behovet av lämpligt skydd och korrekt behandling av alla personuppgifter som vi tar emot.

Om personuppgiftspolicyn nedan inte kan accepteras förbehåller sig AGX Shop Sverige rätten att avvisa beställningar och andra förfrågningar, eftersom en brist på acceptans kan leda till att AGX Shop Sverige inte kan betjäna förhållandet, vilket annars krävs enligt tillämplig lag.

Personuppgifter

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera individer, inklusive men inte begränsat till för-, mellan- och efternamn, ålder, kön, befattning, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om det rör personens privata bostad eller arbetsplats.

På samma sätt omfattar personuppgifter även uppgifter som beteende, köphistorik, finansiell information etc. som alla används för att upprätthålla kund- och leverantörsrelationen mellan kunder och AGX Shop Sverige.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Du kan besöka mögel-test.se utan att lämna dina personuppgifter till oss. När du besöker webbplatsen tilldelas ett ID till din session. Detta kan inte identifiera dig som person.

AGX Shop Sverige behöver ett antal personuppgifter för att kunna göra affärer med dig och ditt företag, upprätthålla kundservice och marknadsföra produkter och tjänster. Viss information samlas också in och behandlas i enlighet med rättsliga krav enligt lagen om penningtvätt och bokföring.

Följande information kan samlas in och behandlas när du besöker mögel-test.se;
E-postadress, för- och efternamn, adress, telefonnummer, ålder, kön, tekniska detaljer (inklusive IP-adresser), beteende (inklusive: besökt URL, händelseutlösare, åtgärder som klick, öppningsfrekvens, inloggning, tid på varje sida etc.

AGX Shop Sverige samlar in och behandlar information om dig när du:

 • Skapar ett konto
 • Gör inköp
 • Skickar förfrågningar, klagomål och/eller på annat sätt interagerar med AGX Shop Sverige
 • Registrerar dig för och/eller interagerar med marknadsföringsmaterial online (inklusive men inte begränsat till nyhetsbrev, textmeddelanden och meddelanden, annonser på tredje parts webbplatser eller liknande)
 • På annat sätt lämna personuppgifter till AGX Shop Sverige
AGX Shop Sverige samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst eller produkt, marknadsföra tjänster och produkter eller behandla förfrågningar. AGX Shop Sverige samlar inte in och/eller köper inte personligt identifierbar information från tredje part. AGX Shop Sverige använder erkända kortinlösare för all hantering av korttransaktioner online och lagrar inte information om betalkort. Observera att vid fakturering lagras fakturerings- och bankinformation i enlighet med tillämpliga lagar i området, inklusive lagar om penningtvätt och bokföring.

Hur använder vi din information?

Vi kan använda den insamlade informationen på följande sätt:

 • För att anpassa din upplevelse av e-post och webbplats genom personliga rekommendationer baserade på köphistorik
 • För att förbättra mögel-test.se och marknadsföring från AGX Shop Sverige
 • För att kunna ge dig bättre service när du kontaktar kundtjänsten
 • För att administrera tävlingar, kundundersökningar etc.
 • För att kunna hantera dina beställningar så snabbt som möjligt
 • För att få produkt- och trustpilotrecensioner
 • För att följa upp förfrågningar
 • För allmänna marknadsföringsändamål

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vår webbplats skannas kontinuerligt efter säkerhetsbrister och svagheter så att vi kan eliminera potentiella dataläckor så snabbt som möjligt och göra vår webbplats så säker som möjligt. Vi söker också regelbundet efter skadlig kod.

Dina personuppgifter lagras på säkra nätverk och kan endast nås av ett begränsat antal anställda med åtkomsträttigheter till denna typ av information. Dessa omfattas också av vår personuppgiftspolicy, som skyddar dina rättigheter och säkerställer efterlevnad av tillämplig lagstiftning på detta område.

Utöver ovanstående behandlas all känslig information och betalningsinformation på krypterade servrar som inte kan nås från utsidan. Kreditkortsinformation behandlas av kortinlösare och kan inte nås av vare sig AGX Shop Sverige eller anställda hos kortinlösare. Dessa transaktioner lagras inte på interna servrar och behandlas inte vid något tillfälle av AGX Shop Sverige själv.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas på mögel-test.se eller via telefonkontakt kommer endast att lämnas ut till

 • Interna avdelningar/personal
 • Betrodda tredje parter som är nödvändiga för att uppfylla avtal om leverans, betalning och service, inklusive inkasso och juridiska organ
 • Affärspartners i syfte att underhålla ditt konto och/eller marknadsföring.

För att kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse på AGX Shop Sverige webbplatser för vi statistik över hur användarna använder sidorna. Statistiken används uteslutande i anonymiserad form, t.ex. för att se vilka sidor och vilket innehåll som användarna interagerar med.

AGX Shop Sverige kan använda Google Analytics för att samla in besöksstatistik och i detta sammanhang vidarebefordra IP-adresser till Google Analytics. Sekretessvillkoren för Google Analytics accepteras genom att besöka mögel-test.se och kan hittas här: www.google.com/privacy.

AGX Shop Sverige och alla affärspartners och leverantörer har ett databehandlingsavtal på plats för att alltid skydda användarnas och kundernas intressen. Dessa avtal kan när som helst uppvisas på begäran.

Var lagras dina personuppgifter?

Dina uppgifter lagras på servrar inom EU. Vissa personuppgifter hanteras av en tredje part (personuppgiftsbiträde) som lagrar och behandlar personuppgifter på uppdrag av AGX Shop Sverige i enlighet med denna datapolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du när som helst vill avregistrera dig från nyhetsbrev kan du följa instruktionerna längst ner i varje e-postmeddelande. Om du har problem med att avsluta prenumerationen kan du kontakta vår kundtjänst via kontaktuppgifterna nedan.

När du avregistrerar dig från marknadsföring från AGX Shop Sverige kommer alla åtaganden som du har gjort gentemot oss att raderas. Dessa kan inte återskapas, och om du vid något tillfälle vill ha insikt i vad vi tidigare har skickat till dig, tidigare erbjudanden eller liknande, vänligen notera att dessa inte kan återskapas.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vid en aktiv kundrelation lagras dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig service. Om kundrelationen avslutas lagras dina uppgifter i upp till två år, beroende på uppgifternas karaktär.

Du kan när som helst begära tillgång till eller radering av dina uppgifter. För annan lagstiftning (bokföring och lagar mot penningtvätt) sparas alla transaktionsuppgifter, inklusive kontakt- och företagsinformation, i fem år.

Dataläckage

Vi tar säkerhetsöverträdelser och dataläckage på största allvar. I händelse av misstänkt dataläckage från AGX Shop Sverige interna servrar eller externa partners, genomförs ett antal initiativ för att skydda våra kunder och användare på bästa möjliga sätt.

Detta inkluderar bland annat att upptäcka omfattningen av den potentiella skadan, meddela potentiellt berörda kunder och användare, meddela den danska dataskyddsmyndigheten och åtgärder för att försöka begränsa omfattningen av skadan.

Om vi misstänker ett dataintrång från AGX Shop Sverige eller dess externa partner kommer alla inblandade parter, inklusive användaren, att informeras inom 72 timmar. Om du misstänker att dina uppgifter har läckt ut från AGX Shop Sverige kan du när som helst kontakta oss.

Tillgång till information

Du kan alltid ändra dina kontouppgifter och intresseområden, inklusive om du vill att vi ska kontakta dig i samband med erbjudanden om varor eller tjänster eller avregistrera dig från nyhetsbrev.

Du kan ta reda på vilken information vi har registrerat om dig. Om du vill få en kopia av denna information, vänligen kontakta oss.

Om du vill att alla uppgifter ska raderas, vänligen kontakta oss.

Vänligen observera! När alla uppgifter har raderats kan de inte återskapas. Uppgifter som måste lagras enligt lag kan inte raderas på begäran.

Granskning

Vi granskar kontinuerligt våra processer för databehandling. Denna policy uppdateras en gång per år.

Kontakt, ändring och uppdatering av integritetspolicyn

AGX Shop Sverige åtar sig att kontinuerligt uppfylla de rättsliga kraven för skydd av den personliga integriteten.

Om du har några frågor eller kommentarer om vår datapolicy eller hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Om du när som helst vill avregistrera dig från våra nyhetsbrev kan du följa instruktionerna längst ner i varje e-postmeddelande. Om du däremot har problem med att avsluta prenumerationen kan du kontakta vår kundtjänst via kontaktuppgifterna nedan.

När du avregistrerar dig från marknadsföring från AGX Shop Sverige kommer alla åtaganden som du har gjort gentemot oss att raderas. Dessa kan inte återskapas, och om du vid något tillfälle vill ha insikt i vad vi tidigare har skickat till dig, tidigare erbjudanden eller liknande, vänligen notera att dessa inte kan återskapas.

Skriv til os

Ring til os