Protox Mögel spray

319,00 kr

Protox Mögel är ett vattenbaserat mögelmedel som är lämpligt för att förhindra mögelangrepp.
 
Protox Mould förhindrar mögel på fuktigt trä, gips, betong, murverk, asbestskivor, tapeter etc. som har blivit fuktiga. Dessutom förebygger den även mögelangrepp i samband med t.ex. oavsiktliga köldbryggor på byggmaterial.

EAN: 5713885310267 Artikelnr: 4692516 Kategori:

Beskrivning

Protox Mögel, som är vattenbaserat, förhindrar mögelangrepp på fuktigt trä, puts, betong, murverk, asbestcementskivor, tapeter m.m. Förhindrar även mögel i samband med t.ex. köldbryggor på byggnadsmaterial som har blivit fuktigt eller som periodvis väts oavsiktligt.
 
Protox Mögel är dock inte lämplig för icke-absorberande underlag. Det vill säga glas, metall, plast osv.
 
Miljö
Protox Mögel påverkar inte inomhusklimatet. Inga typer av kemiska ämnen som kan vara skadliga för inomhusklimatet avgasas efter avslutad städning.
 
Alla priser är inkl. moms.
 
CLP klassificering
 
Skadligå långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 
Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 
“Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding.”