Den radioaktiva radongasen samlas i stillastående luft. Därför kan det vara en fördel med ventilation som garanterar utbytet av luften. Vi rekommenderar en mekanisk ventilation

Radonventilation

Den radioaktiva radongasen samlas i stillastående luft. Därför kan det vara en fördel med ventilation som garanterar utbytet av luften. Vi rekommenderar en mekanisk ventilation.

Köp enkelrumsventilation

Kan minska radonhalter

En mekanisk radonventilation hjälper luften på vägen till någon form av eldriven fläkt. Eldrivna fläktar finns redan i de flesta hem i form av fläkten i köket och avgassystemet i badrummet.

Om du vill minska radonhalten i ditt hem med hjälp av en mekanisk ventilation, är det viktigt att välja en lösning som tillför lika mycket frisk luft som den tar ut. Detta gör att tryckskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften utjämnas på ett optimalt sätt.

Om mer luft skickas ut än vad som kommer in kan det skapa ett undertryck i bostaden, vilket kan ha motsatt effekt och suga in mer radon istället. Detta är särskilt viktigt om ditt hem ligger nära, vilket kan göra det svårare att få in tillräckligt med frisk luft utifrån.

Vi använder endast anläggningar där alla komponenter är av högsta kvalitet

Två typer av radonventilation

Det finns två typer av mekanisk ventilation. Den första typen är ett system som enbart suger ut fuktig eller förorenad luft från ditt hem, exempelvis fläktar i köket eller badrummet.

Den andra typen av mekanisk ventilation suger inte bara ut fuktig eller förorenad luft. Den suger även in frisk luft från utomhusmiljön. Detta system kan också kombineras i ett så kallat värmeåtervinningssystem, vilket innebär att du inte behöver slösa energi på att värma upp den friska luften som blåses in i ditt hem.

För-och nackdelar

Oavsett vad för typ av mekanisk radonventilation finns det både för- och nackdelar med denna ventilationsform. Men fördelarna överväger nackdelarna.

Mekanisk ventilation är alltså effektivare än de flesta former av naturlig ventilation. Likaså behöver du inte göra något aktivt för att klara av ventilationen.

Mekanisk ventilation är inte heller beroende av vind och väder. Om det mekaniska kombineras med värmeåtervinning går ingen värme till spillo i samband med ventilationen.

Å andra sidan använder mekanisk radonventilation el och är aldrig helt tyst. Mekanisk ventilation är också dyrare att köpa och installera än naturliga ventilationssystem.

Slutligen måste mekaniska ventilationssystem underhållas regelbundet. T.ex. regelbunden rengöring eller byte av filter.

Skriv til os

Ring til os