Den radioaktiva radongasen samlas i stillastående luft. Därför kan det vara en fördel med ventilation som garanterar utbytet av luften. Vi rekommenderar en mekanisk ventilation

Radonventilation

Den radioaktiva radongasen samlas i stillastående luft. Därför kan det vara en fördel med ventilation som garanterar utbytet av luften. Vi rekommenderar en mekanisk ventilation.

Köp enkelrumsventilation

En god ventilation är avgörande för att motverka att radon tränger in inomhus och hålla radonhalterna låga i inomhusmiljön

God ventilation motverkar radon inomhus

En god ventilation är avgörande för att motverka att radon tränger in inomhus och hålla radonhalterna låga i inomhusmiljön. Genom att kontinuerligt ventilera inomhusmiljön med frisk uteluft och samtidigt avlägsna förorenad inomhusluft minskar risken för att radonhalterna ökar. Genom att öka luftväxlingen kan mängden radon som ackumuleras i inomhusmiljön minskas avsevärt.

Dessutom spelar tryckdifferentialen en viktig roll. Genom att upprätthålla ett lägre tryck inomhus jämfört med marken under byggnaden förhindras radon från att tränga in genom sprickor och håligheter i byggnadens grund. Detta minskar inträngningen av radon och håller radonhalterna låga.

Radonventilation kan minska radonhalter

En mekanisk radonventilation hjälper luften på vägen till någon form av eldriven fläkt. Eldrivna fläktar finns redan i de flesta hem i form av fläkten i köket och avgassystemet i badrummet.

Om du vill minska radonhalten i ditt hem med hjälp av en mekanisk ventilation, är det viktigt att välja en lösning som tillför lika mycket frisk luft som den tar ut. Detta gör att tryckskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften utjämnas på ett optimalt sätt.

Om mer luft skickas ut än vad som kommer in kan det skapa ett undertryck i bostaden, vilket kan ha motsatt effekt och suga in mer radon istället. Detta är särskilt viktigt om ditt hem ligger nära, vilket kan göra det svårare att få in tillräckligt med frisk luft utifrån.

Vi använder endast anläggningar där alla komponenter är av högsta kvalitet

Två typer av radonventilation

Det finns två typer av mekanisk ventilation. Den första typen är ett system som enbart suger ut fuktig eller förorenad luft från ditt hem, exempelvis fläktar i köket eller badrummet.

Den andra typen av mekanisk ventilation suger inte bara ut fuktig eller förorenad luft. Den suger även in frisk luft från utomhusmiljön. Detta system kan också kombineras i ett så kallat värmeåtervinningssystem, vilket innebär att du inte behöver slösa energi på att värma upp den friska luften som blåses in i ditt hem.

Radonventilation med FTX-system

När det gäller att använda FTX-ventilationssystem i hänsyn mot radon, finns det några sätt det kan bidra till att minska radonhalterna:

  • Luftväxling: Genom att kontinuerligt ventilera inomhusmiljön med frisk uteluft och samtidigt avlägsna förorenad inomhusluft, kan ett FTX-system bidra till att minska ackumuleringen av radon i inomhusluften. Genom att hålla en jämn och kontrollerad luftväxling kan man förhindra att radonhalterna blir för höga.
  • Tryckdifferential: Ett FTX-system kan hjälpa till att skapa ett lägre tryck inomhus jämfört med marken under byggnaden. Detta kan minska risken för att radon från marken tränger in genom sprickor och håligheter i byggnadens grund.
  • Filtrering: FTX-system är vanligtvis utrustade med filter som fångar upp partiklar och föroreningar, vilket kan inkludera radonhaltiga partiklar. Även om de vanliga filterna i ett FTX-system kanske inte är specifikt utformade för att avlägsna radon, kan de ändå bidra till att minska mängden radon som cirkulerar i inomhusluften genom att fånga upp andra partiklar som bär på radon.
Skriv til os

Ring til os