Hygrometrar finns i många olika varianter. Vi rekommenderar en elektronisk hygrometer då de båda är ganska exakta och lätta att använda i vardagen

Relativ luftfuktighet

Luftfuktigheten är en viktig faktor för att undvika svartmögel.

Köp en fuktmätare

Håll fukt borta från ditt hem

Svartmögel kräver en fuktig miljö för att kunna trivas. Så det bästa du kan göra för att undvika mögel är att hålla fukten borta från din bostad.

Därför kan det vara en bra idé, särskilt om vintern där det oftas inte ventileras lika mycket, att hålla koll på luftfuktigheten i sitt hem. Många vardagliga sysslor som t.ex. matlagning kan snabbt få luftfuktigheten inomhus till att stiga. Har man till exempel ett gammalt hus kan det vara svårt att undvika fukt i källaren på grund av stigande grundvatten, otäthet eller dålig konstruktion.

Om den relativa fuktigheten (luftfuktigheten vid en given temperatur, RF) kommer över 70 procent, kan svartmögel börja växa på nästan alla organiska material. Om den relativa luftfuktigheten överstiger 95 procent, eller om en yta är direkt fuktig, behöver bara lite organiskt material som damm eller liknanden för att svartmöglet också ska börja sprida sig till oorganiska porösa material.

Under rätt växtförhållanden kan svartmögel etablera sig på en veckas tid. Vissa typer av svartmögel har bra växtförhållanden redan vid 70 procents relativa luftfuktighet medan andra typer kräver mer fukt för att kunna växa.

Desto varmare luften är, desto mer vattenånga (fukt) kan den samma mängd luft hålla innan den börjar avsätta fukt för sin omgivning

Inte bara varm luft

Desto varmare luften är, desto mer vattenånga (fukt) kan den samma mängd luft hålla innan den börjar avsätta fukt för sin omgivning. Det är det som kallas för den absoluta luftfuktigheten, och där anges mängden vattenånga som gram vatten per kubikmeter luft.

Varje gång temperaturen stiger elva grader kan luften hålla dubbel så mycket vattenånga (fukt). Luft vid 5 °C rymmer alltså 6,8 gram vatten per kubikmeter, medan luft vid 16 °C rymmer 13,6 g/m³. Mängden stiger till 27,2 g/m³ vid en lufttemperatur på 27 °C.

Den relativa luftfuktigheten, vilket är vad som mäts med en hygrometer, är ett uttryck för den faktiska mängden vattenånga i luften, dividerad med mängden vattenånga som luften maximalt kan rymma vid den angivna temperatur. Om vi antar att luften rymmer 6,6 gram vattenånga per kubikmeter luft, är den relativa luftfuktigheten:

Vid 5 °C = 6,8/6,8 = 100 procent
Vid 16 °C = 6,8/13,6 = 50 procent
Vid 27 °C = 6,8/27,2 = 25 procent

Så får du koll på luftfuktigheten

Skalaen för relativ luftfuktighet går från 0 till 100 procent och kan mätas med en så kallat hygrometer. En hygrometer kombinerar en verklig fuktmätare med en termometer så att den relativa luftfuktigheten kan konstateras.

Det rekommenderas att den relativa luftfuktigheten inomhus förblir under 45 procent, då det kan hjälpa med att minska mängden husdammskvalster. Likaså kommer en låg, relativ luftfuktighet försvåra levnadsförhållandena för svartmöglet. Läs mer här om hur du kan sänka luftfuktighet inomhus, i hemmet eller andra byggnader.

En relativ luftfuktighet som ligger under 45 procent är vanligast under vinterhalvåret, där det är påtänt värme inomhus. Under sommaren kan den relativa luftfuktigheten lätt nå upp till 70 procent eller ännu högre, om man inte är uppmärksam.

Den relativa luftfuktigheten i din bostad påverkar också din vardag. De flesta människor trivs bäst när den relativa luftfuktigheten ligger mellan 35 och 60 procent.

Hygrometrar finns i många olika varianter. De finns både som elektroniska och som mekaniska/passiva mätare. Vi rekommenderar en elektronisk hygrometer då de båda är ganska exakta och lätta att använda i vardagen.

Skriv til os

Ring til os