Sanering

Vi erbjuder produkter för effektiv rengöring av mögel, avlägsnande av kvarvarande lukt och desinfektionVi erbjuder ett antal olika produkter som kan sanera och förebygga mögel. Vi har också produkter som kan hjälpa med desinficering eller med luktborttagning.