Inomhus kan mängden av radon i luften minskas på olika sätt

Hur radon i hus kan minimeras

Praktiska råd om hur man kan begränsa radon i hus.

Radon sipprar in i hemmet genom alla sprickor och springor, dock främst från marken

Sipprar in genom sprickor och springor

Radon sipprar in i hemmet genom alla sprickor och springor, dock främst från marken. Det finns ofta ett lägre ångtryck inne i hemmet jämfört med ångtrycket i marken. Därför “suger” huset upp radon från marken.

Om det finns radon i huset sönderfaller radongas till skadliga partiklar, och det räcker inte att bara säkerställa ventilation för att bli av med radon.

Förhöjda radonhalter ses ofta i rum med golv i marknivå, alltså bottenvåningen av hus med platta (dvs. utan källare eller krypggrund). Källare är naturligtvis sårbara.

Fyra olika radon åtgärder för radon i hus

Ta först reda på om du har förhöjda nivåer av radon i huset. Du gör detta genom att mäta radon.

Några vanliga radon åtgärder inkluderar:

  • Att göra bjälklagret lufttätt mot marken
  • Att öka ventilationen i hemmet
  • Att minska det negativa ångtrycket i bostaden
  • Att etablera sug under bjälklagret

Om bjälklagret är ordentligt förseglat behövs ytterligare radon åtgärder vanligtvis inte. I nya byggnader är det därför ett lagkrav att man säkrar sig mot radon genom att göra bjälklagret tätt.

T.ex. kan man använda en radonbarriär med polyetenfilm och skarvar kan tätas med butyl tätningsmedel. En lufttät golvkonstruktion är i alla fall en bra radon åtgärder eftersom den också kan bidra till att förhindra fuktproblem i byggnaden.

För befintliga byggnader är det ofta svårt att täta golvkonstruktionen, men om det är möjligt är detta den enklaste radon åtgärden

Befintliga byggnader

För befintliga byggnader är det ofta svårt att täta golvkonstruktionen, men om det är möjligt är detta den enklaste radon åtgärden. Men ofta kan det vara nödvändigt att öka ventilationen.

Om du har en källare/krypgrund, etc. kan man ventilera här. Alternativt kan man öka ventilationen inne i huset. Vid montering av friskluftsventilerna måste man dock se till så att du inte får ett stort undertryck i huset.

Den billigaste och enklaste radon åtgärden är i det fallet en liten fläkt som suger in luft i huset och orsakar ett positivt ångtryck så att bostaden inte “suger” upp radon från marken.

Många möjligheter

Men det finns många ventilationsmöjligheter, så vi rekommenderar att du får en kvalificerad person till att komma hem till dig och hitta rätt lösning. Till att börja med kan du ringa till oss på 040 674 18 44.

Om radonhalt en är för hög, och om ovanstående radon åtgärder inte kan sänka halten tillräcklig, då kan ett sug under bjälklagret lösa problemet. Suget kan upprättas både som ett så kallat passivt sug eller aktivt sug.

Suget etableras genom att ett rör leds från det kapillärbrytande lagret under golvet, genom huset och över takåsen. Därigenom kommer tryckskillnaden mellan undersidan och golvets ovansida att reduceras/elimineras. Resultatet blir att radonpenetrationen blir närmast 0.

Ett passivt sug fungerar genom att skorstenen arbetar med temperaturskillnaden och vinden, och den suger på så sätt in luft. Med ett aktivt sug installeras också en motor som hjälper till.

Om du vill veta mer om den här lösningen kan du se mer på Åtgärder mot radon i bostäder, eller så kan du kontakta oss. Om du bygger nytt måste du också veta mer om lagkraven och om tätning av husgrund samt ventilation. Också i detta fall kan man kontakta oss på telefon 040 674 18 44 eller info@agx-nordic.se.

Om du har för hög radonhalt erbjuder vi att komma ut och identifiera radonkällorna (undersökning)

Vi erbjuder

Om du har för hög radonhalt erbjuder vi:

  1. Att vi kommer ut och identifierar radonkällorna (undersökning)
  2. Kontrollerar luftflödet (Ventilation)
  3. Föreslår vilka radon åtgärder som kan vidtas i din bostad i förhållande till byggnadens konstruktion
  4. Lämnar ett skriftligt erbjudande på de olika lösningarna

För att säkra att du får maximal effekt av radonminskningen och att det görs på det smartaste och billigaste sättet samarbetar vi med det svenska specialistföretaget Independia.

Den mest erfarna aktören

Independia är den mest erfarna aktören i hela Skandinavien när det gäller renovering grundat radon i hus. Independia skickar en specialutbildad radonexpert (mycket viktigt) som via t.ex. elektronisk utrustning kan spåra var radon tränger in och vad som är orsaken till problemet.

Efter undersökningen har du en fullständig kartläggning av dina radonproblem. På så vis vet du vilka åtgärder som kan vidtas, hur mycket var och en av dem vanligtvis minskar radonhalten och vad dessa åtgärder kommer att kosta.

Du kan naturligtvis själv bedöma om du vill börja med de små, billiga radon åtgärderna eller om du vill ha den största möjliga minskningen. Independia kan själva utföra radonrenovering, men radonundersökningen är också ett perfekt underlag för en extern entreprenör.

Du kan kontakta oss via telefon 040 674 18 44 för rådgivning och bokning eller på info@agx-nordic.se.

Skriv til os

Ring til os