Det är en bra idé att ha lock på grytan under kokning. Locket håller på vattenångan så att det inte kommer ut i luften

Sänk luftfuktigheten inomhus

Genom att hålla fukt nivåerna nere minskar du risken för svartmögel.

Köp en fuktmätare

Det är viktigt att du kommer ihåg att ventilera din bostad. Helst två till tre gånger om dagen i cirka 5-10 min

Kom ihåg att ventilera din bostad

Det är viktigt att du kommer ihåg att ventilera din bostad. Helst två till tre gånger om dagen i cirka 5-10 min – också under de kalla månader. På det sättet håller du den smutsiga och fuktiga luften ute och får frisk luft in.

Du behöver inte bekymra dig över om det påverkar din elräkning. Under dessa korta ventileringar hinner väggar, golv och tak inte att bli nedkylda. Du kan evt. sänka termostaten som finns på värmeelementet medan du ventilerar, men det är inte nödvändigt.

Det kan såklart vara svårt att komma ihåg att ventilera varje dag, men gör det till en vana att ventilera både morgon och kväll. T.ex. när du ändå är i badrummet och borstar tänderna.

Det ska finnas frisk luft i hemmet

Det är lika viktigt att avgaskanalerna/friskluftsventilerna är öppna, så att det hela tiden kommer in frisk luft i bostaden. Om vintrarna kan du evt. nöja dig med att endast ha hälften av ventilerna/kanalerna i bostaden öppna. Ett av de vanligaste problemen många stöter på är fukt i källaren, här är det ännu viktigare att alltid ventilera.

Det bör naturligtvis finnas friskluftsventiler/avgaskanaler i alla rum. Det kan t.ex. vara i form av spaltventiler i nyare fönster. En friskluftsventil kan också vara en klaff som man öppnar genom att dra i ett snöre, eller en så kallad tallriksventil som är rund och kan vridas för att justera mängden av frisk luft. Slutligen finns det så kallade skjutventiler. Kom ihåg att hålla dem rena.

Friskluftsventil, oavsett typ, kan orsaka värmeförlust i bostaden. Därför kan ett så kallat värmeåtervinningsanlägg vara ett bra alternativ till en friskluftsventil. I ett värmeåtervinningsanlägg förs värmeenergin över från den luft som sugs ut ur bostaden till den friska och svalare utomhusluft som blåser in i bostaden. Hemmet ventileras alltså inte bara ständigt av frisk luft, där är dessutom också en minimal värmeförlust.

Målet är att hålla den relativa luftfuktigheten omkring 45% och alltid under 70%, annars kan olika svamparter börja växa i organiskt material och sprida sig i byggnaden.

Om det bildas kondens på fönsterrutorna ska det torkas bort

Undvik kondens

Om det bildas kondens på fönsterrutorna ska det torkas bort. Trasan som du använder till detta ska hängas till tork utomhus.

Kondens uppstår när varm och fuktig luft möts med den kalla ytan på fönsterglaset. När luften kyls ner vid kontakt af det kalla glaset, klarar den inte av lika mycket fukt som när den var varm. Det betyder att överskottsfukten lägger sig som kondens.

Desto sämre isolerat dina fönster är (när fönstret är kallare på insidan), desto större chans finns det för att kondens ska bildas på dem. Till och med på moderna fönster kan det bildas kondens om luftfuktigheten i rummet blir för hög (uppvärmt luft kan hålla mycket mer fukt än kall luft).

Det kallaste stället på ett fönster är vid ramen i bottnen. Därför är det också just där som fukten kommer kondensera först.

Begränsa ångan vid matlagning

När du lagar mat bör du alltid ha fläkten på. Sätt gärna fläkten på en liten stund innan du börjar laga mat, och låt den vara på en liten stund efteråt. Kolla ofta om fläktens insug och avgas funkar som det ska.

Det är också en bra idé att ha lock på grytan under kokning. Locket håller på vattenångan så att det inte kommer ut i luften.

Som alternativ till fläkten kan du ventilera (t.ex genom att öppna köksfönstret) medan du lagar mat. Det är bara inte lika effektivt som fläkten.

Kläder som hängs till tork släpper ut sin fukt till luften. Så om de blöta kläder hängs till tork inomhus är det luften där som måste absorbera fukten. Därför bör tvätten alltid torkas utomhus

Torka kläderna utomhus – eller i en torktumlare

Kläder som hängs till tork släpper ut sin fukt till luften. Så om de blöta kläder hängs till tork inomhus är det luften där som måste absorbera fukten. Därför bör tvätten alltid torkas utomhus.

Du kan också torka kläderna i en torktumlare. Men då måste det vara en torktumlare med kondens effekt eller avgas till det fria.

Måste du torka kläderna inomhus och har ingen torktumlare bör du ha ett fukt kontrollerat utsug som startar automatiskt när luftfuktigheten blir för hög. Eller se till att ha en avfuktare på medan du torkar dina kläder. Mät luftfuktigheten med en av våra fuktmätare och få därmed bättre koll på fuktnivån.

På sommaren kan problemet enkelt åtgärdas genom att ha ett fönster öppet. Men om vintern kommer de kylda ytor i rummet att bli så nedkylda att det kan bildas kondens och därmed också bildas svartmögel. Här hade ett värmeåtervinningsanlägg varit en fördel.

Skriv til os

Ring til os