Upptäck allt om svartmögel, dess påverkan på hälsan, hur man känner igen dess symtom och skillnaden från vanliga allergier

Svartmögel symtom

Svartmögel är en vanlig typ av mögel som kan dyka upp i hemmet, särskilt på fuktiga och dåligt ventilerade platser. Att känna till symptomen på svartmögel kan hjälpa dig att agera snabbt och förebygga hälsoproblem.

Vad är svartmögel? En kort introduktion

Svartmögel, även känt som Stachybotrys chartarum, är en typ av mögel som kan producera mykotoxiner. Dessa toxiner kan vara skadliga för människor, särskilt vid längre exponeringstid. Ofta visar sig svartmögel som en svart rund beläggning, men utseendet varierar sig beroende på vad det är för mögel.

Svartmögel ha en djupgående effekt på din hälsa. Det kan förvärra astma och allergier, orsaka huvudvärk och i särskilt allvarliga fall leda till kroniska sjukdomar

Vanliga symtom på svartmögel

Svartmögel kan orsaka en rad olika symptom, beroende på hur känslig man är och hur länge man har varit utsatt. Här är några av de vanligaste tecknen på att du kan ha blivit utsatt för svartmögel:

 • Andningsproblem: Ett av de mest vanliga symtomen är problem med andningen. Det kan kännas som att det är svårare att andas, eller så kanske du märker att du hostar mer än vanligt.
 • Allergiska reaktioner: Svartmögel kan utlösa allergiska reaktioner som rinnande näsa, nysningar, kliande ögon och hudutslag. Om du plötsligt får dessa symtom utan någon uppenbar anledning, kan det bero på svartmögel.
 • Huvudvärk och trötthet: Ett annat vanligt symtom på svartmögel är ihållande huvudvärk och en konstant känsla av trötthet. Det kan kännas som att du aldrig riktigt vaknar upp.
 • Irritation i ögon, näsa och hals: Svartmögel kan göra så att dina slemhinnor blir irriterade, som gör att du känner dig torr och irriterad i ögonen, näsan och halsen.
 • Hudirritation: Vissa personer får utslag eller andra hudproblem av att vara i närheten av mögel. Symtomen kan vara allt från mild klåda till mer allvarliga utslag och irritationer.
 • Astma och andra luftvägssjukdomar: Om du redan har astma eller andra luftvägsproblem kan svartmögel göra symtomen ännu värre. Detta kan du märka genom att du behöver använda inhalatorn eller att andra mediciner inte har samma effekt som förr.
 • Öroninflammationer: Man kan ibland se att återkommande öroninfektioner kan kopplas till svartmögel i hemmet.
 • Svaghet: Förutom trötthet kan du även uppleva en allmän känsla av svaghet och brist på energi.

Större känslighet för svartmögel symtom hos barn

Barn är ofta mer känsliga för symtom från svartmögel än vuxna. I byggnader med fukt- och mögelskador finns en större mängd föroreningar i luften, och barn är generellt sett mer känsliga för dessa föroreningar. En anledning är att deras kroppar inte är färdigutvecklade; hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret fortsätter att utvecklas efter födseln.

Barn som lider av astma eller allergi är särskilt utsatta för hälsobesvär i byggnader med fukt- och mögelskador. Men även barn som annars är friska kan få besvär. Barn som växer upp i hem med fukt- och mögelskador löper också större risk att drabbas av symtom som rinnsnuva, utveckla astma eller drabbas värre om de redan har astma.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas ungefär 15 procent av all nyutvecklad astma hos barn i Europa av fukt och mögel i byggnader.

För att få bort svartmögel från ditt hem och bli av med symtomen är det viktigt att följa rätt metoder och säkerställa att möglet inte återkommer

Bli av med svartmögel symtom själv

För att få bort svartmögel från ditt hem och bli av med symtomen är det viktigt att följa rätt metoder och säkerställa att möglet inte återkommer. Detta innebär både att rengöra de drabbade områdena noggrant och att åtgärda eventuella fuktproblem som kan ha orsakat mögeltillväxten från början.

Det kan vara bra att anlita professionell hjälp för större angrepp, men för mindre områden kan du använda mögeldödande medel och se till att hålla området torrt och välventilerat. Läs mer om hur du kan ta bort svartmögel.

Förhindra svartmögel

Efter att du tagit bort befintligt svartmögel är det viktigt att vidta åtgärder och hindra mögel från att bildas på nytt. Man kan använda sig av förebyggande åtgärder såsom att vädra för frisk luft, använda fläkten vid matlagning och att torka kläderna ute. Vi har även flera produkter för sanering och förebyggande av mögeltillväxt.

Svartmögel älskar fuktiga miljöer. De vanligaste platserna inkluderar badrum, särskilt runt dusch och badkar

Vanliga platser där svartmögel förekommer i hemmet

Svartmögel älskar fuktiga miljöer. De vanligaste platserna inkluderar:

 • Källare
 • Takläckage
 • Bakom tapeter
 • Runt fönster
 • Badrum, särskilt runt dusch och badkar

Var uppmärksam på ovanstående platser i ditt hem. Använd en fuktindikator för att hitta problemområden. Områden som ständigt är fuktiga eller har en särskild lukt bör undersökas noggrant.

Mögel har en rätt distinkt lukt, oftast beskrivs den som unken eller lik en gammal källare och stuga. Lukten kan variera mellan en frän lukt till en lätt irriterande unken lukt och även ibland en stickande lukt som orsakar milda besvär.

Det är vanligt att mögellukten sätter sig på kläder och får många att känna obehag. Ofta sätter sig mögeldoften på kläder när det finns mögel i eller kring tvättmaskinen.

Behandling av symtom orsakade av svartmögel

Om du upplever symtom, kontakta en läkare omedelbart. Undvik det drabbade området och överväg att ta bort möglet professionellt.

Med rätt information och åtgärder kan du skydda dig och ditt hem från farorna med svartmögel. Var uppmärksam, var proaktiv och håll ditt hem säkert och hälsosamt!

Skriv til os

Ring til os