Information om svartmögel

Svartmögel trivs bra i hem och utrymmen med hög luftfuktighet, dålig ventilation eller vid vatten- och fuktskador. Ofta visar sig svartmögel som en svart beläggning i en rund formation av svarta prickarSvartmögel är en större grupp mögelarter med mörk eller svart färg.

Svartmögel trivs bra i hem och utrymmen med hög luftfuktighet, dålig ventilation eller vid vatten- och fuktskador. Ofta visar sig svartmögel som en svart beläggning i en rund formation av svarta prickar.

Vanligt förekommande sorter av svartmögel är Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum, Fusarium och Cladosporium.

Så bildas svartmögel

Svartmögel frodas i fuktiga miljöer såsom källare, vindsutrymmen och våtutrymmen. Därför upptäcks ofta svartmögel i badrum, köket, källare, på vinden och silikon- och kakelfogar i hemmet. Beroende på om luftfuktigheten är hög i ditt hem, kan svartmögel även uppstå på tapeter, fasader och väggar.

Oftast förekommer svartmögel vid vatten- och fuktskador eller i utrymmen med särskilda temperatur- och ljusförhållanden som är svåra att inspektera. Dessa utrymmen kan vara avlopp, tvättmaskin eller på diskbänkar.

Så vet man om man har mögel

Ibland kan det vara svårt att vara säker på om man har mögel hemma eller inte. Detta beror bland annat på att mögelangrepp både kan vara synliga och dolda.

Möglet kan ses med blotta ögat som små bruna, gröna, gula, vita eller svarta fläckar på ytor eller visa sig genom obehagliga symptom på din kropp. För att säkerställa på om du har mögel hemma, kan du beställa ett gör-det-själv-test på vår hemsida.

Idag finns det flera olika typer av mögeltester på marknaden, som snabbt och enkelt ger dig svar på om du har mögel hemma i huset eller lägenheten.

Om du ser tecken på mögel med blotta ögat är ett yt-test, där du “topsar” området att rekommendera. Om du istället känner av symptom av mögel, så är ett mer avancerat lufttest eller DNA-analys, där du testar dolda angrepp av mögel i din inomhusluft bra.

Dessa typer av mögeltest kan även ge dig svar om mögelsorten, hur farligt möglet är samt hur omfattande angreppet är.

Så vet man om man har svartmögel

Svartmögel känns igen på sin mörka färg, men för att vara helt säker på att korrekt typ av mögel identifierats, är det viktigt att testa möglet genom ett mögeltest, innan området behandlas.

Ett mögeltest kan ge svar på vilken typ av mögel som finns i området samt hur allvarligt angreppet är. Ett svartmögeltest är den bästa metoden för att upptäcka ett dolt eller synligt mögelangrepp i ditt hem.

Genom ett mögeltest kan du även upptäcka svartmögel i tid och därmed undvika farliga hälsorisker och större skador på ditt hem.

Så luktar mögel

En annan komplementerande metod till att upptäcka svartmögel i hemmet är genom lukt. Mögel kan kännas igen på sin distinkta lukt, som bäst kan beskrivas som unken, eller likt en gammal källare eller stuga.

Lukten kan även variera från en frän lukt, till en lätt irriterande unken lukt eller till en stickande lukt som orsakar besvär. Den distinkta mögellukten kan sätta sig på kläder och få många att känna obehag.

En orsak till detta kan vara att mögel finns i tvättmaskinen, vilket delvis ger upphov till klädernas dåliga lukt.

Mäta svartmögel själv

Det går alldeles utmärkt att själv mäta för svartmögel i hemmet. Att anlita en dyr firma för ett hembesök är inte nödvändigt. Däremot kan det vara en god idé att få hjälp med att analysera resultatet av ditt mögeltest.

På vår hemsida kan du välja det svartmögeltest som passar dig och dina behov bäst och välja om du vill analysera resultatet själv eller ta hjälp av oss. Efter du har valt ut ditt test, får du det bekvämt levererat hem i brevlådan, så du själv kan utföra testet.

Alla våra tester kommer med utförliga bruksanvisningar och är enkla att använda.

Så mäter man mögel i hus eller lägenhet

Idag finns det flera alternativ till svartmögeltest på marknaden, allt från billiga till dyra test. Du kan själv välja om du vill testa för mögel på en specifik yta, i luften eller i damm.

De mer avancerade svartmögeltesterna på marknaden kan även mäta för dolt mögel.

Så mäter man svartmögel i luften

Att mäta ett angrepp av mögel i luften är inte svårt. Du kan själv testa för mögelsporer i luften genom ett luftttest.

Denna typ av mögeltest kontrollerar både för ett dolt och synligt angrepp av svartmögel. Lufttestet kommer i form av en petriskål, där eventuella mögelsporer faller ned i petriskålens odlingsmedel.

Så gör man ett svartmögeltest

Att göra ett svartmögeltest är mycket enkelt. Du följer enbart de enkla instruktioner som vi skickar med i förpackningen tillsammans med ditt mögeltest. Sätten som man utför ett mögeltest på varierar, beroende på hur du vill testa för mögel.

Det finns till exempel möjlighet att testa för mögel genom en avtrycksplatta, mäta mögel i luften genom ett lufttest eller billigare tester där du sveper en bomullstopp över det angripna området. Här kan du läsa fler detaljer om våra olika mögeltester.

Så mycket kostar ett mögeltest för svartmögel

Priser på svartmögeltest varierar från hundralappen till ungefär 2000 kr. Under varje mögeltest på vår sida, får du information om testets pris. Dessutom får du alltid gratis frakt!

Billigare mögeltester ger dig ofta ett snabbt svar om du har mögel eller inte. Mer professionella mögeltester ger dig svar på vilken typ av mögelsvamp som förekommer i området samt hur allvarligt angreppet av mögel är.

Så tar man bort mögel

Det finns flera olika medel som man kan använda för att avlägsna svartmögel i hemmet. Utbudet av produkter som riktar sig in på borttagning av svartmögel som förekommer på din vind, i ditt badrum eller i din dusch, är stort. Många diskuterar även om klassiska produkter som citronsyra, klorin, ättika och bikarbonat, kan ta bort svartmögel.

Ättika är en effektiv metod för att tvätta bort svartmögel. Här blandas ättikan med vatten och sprutas på det angripna området. Samma process fungerar också med citronsyra.

Även bikarbonat kan hjälpa till att få bort svartmögel. Här blandas bikarbonatet med vatten tills en mjuk pasta bildas. Pastan appliceras sedan på det utsatta området.

Klorin kan ta bort svartmögel på vissa ytor, exempelvis på kakel i badrum, men är däremot inte effektivt för att ta bort orsaken till själva svartmöglet. Klorin bör heller inte användas för att ta bort svartmögel på porösa ytor som trä.

Många tror felaktigt att det går att enbart måla över svartmöglet, för att få det att försvinna. Istället är det viktigt att finna orsaken till möglet och ordentligt sanera för svartmöglet, för att förhindra framtida angrepp.

Kanske är ventilationen i badrummet dålig! Är en gammal vattenskada orsaken? Hur är inomhusklimatet?

Undersök ditt hem grundligt och finn orsaken för en långsiktig lösning. Kanske bör du ta hjälp av hantverkare om du upptäcker fuktskador, eller så bör du investera i en avfuktare om din luftfuktighet är för hög.

Svartmögel är farligt

Svartmögel kan orsaka skador på både din hälsa och ditt hem. Svartmögel kan både fräta och missfärga de ytor där det växer. Du och människor runt omkring dig kan även bli sjuka av svartmögel.

Symptom som kan uppstå är astmatiska besvär samt allergier. Därför bör svartmögel identifieras snabbt för att sedan saneras. Försiktighetsåtgärder under själva saneringen bör även tas.

Hur är det med svartmögel när man är gravid? Undvik detta till största möjliga mån för din och fostrets hälsa.

Symptom man kan få av mögel

Det finns flera skrönor och sanningar om vilka symptom som kan uppstå av mögel. Men hur farligt är egentligen mögel? Då mögel friger mikroskopiska partiklar som är giftiga, kan hälsoproblem uppstå på kroppen.

Symptom som trötthet, huvudvärk och andra allergiliknande symptom är vanliga bieffekter hos den som vistats i miljöer med mögel. För den som andats in mögel kan farliga symptom som andningssvårigheter uppkomma eller så kan det resultera i kroniska sjukdomar som exempelvis astma.

Dessa bi-effekter kan uppstå hos både människor och djur. Det kan därför inte nog betonas hur viktigt det är att testa för mögel hemma.

Många frågar sig även vad som händer om man äter mögel? Här är det viktigt att skilja på olika typer av mögel och inte oroa sig för den typen av mögel som finns i till exempel mögelost. Däremot ska mat som varit i närheten av mögel i kylskåpet inte förtätas utan slängas.


Köp ett mögeltest: