Värmeförlust sker oftast genom ytterväggar, tak, fönsteroch golv. Det beror oftast på att bostaden är dåligt isolerad eller har så kallade köldbryggor

Värmeförlust

Slösar du bort dina pengar? Undvik värmeförlust! Värmeförlust sker oftast genom ytterväggar, tak, fönster och golv. Det beror oftast på att bostaden är dåligt isolerad eller har så kallade köldbryggor. Köldbryggor leder värmen ut och låter kylan passera in.

Spara på värmeräkningen. Undvik värmeförlust!

Isolering är dock inte bara viktigt för att förhindra värmeförlust utan det bidrar också till att hålla bostadens ytor (väggar, tak och golv) på en jämn och behaglig temperatur under vintern. Dessutom förhindrar isolering att ytor blir för varma på sommaren, även när solen steker utomhus.

Kalla ytor kan också orsaka problem med fukt i huset. Speciellt under eldningssäsongen då kondens kan bildas på de svala ytor.

Isolering bidrar till att behålla värmen inomhus och därmed minska behovet av att använda uppvärmning

Isolering håller värmen

En välisolerad bostad håller värme bättre och vilket är viktigt för att minska värmeförlusten. Isoleringen bidrar till att behålla värmen inomhus och därmed minska behovet av att använda uppvärmning. En dåligt isolerad bostad kan leda till en betydande värmeförlust. Läckor i bostaden spelar en stor roll med förlust på uppskattningsvis 20-30% av energiförbrukningen som går förlorad genom läckor.

Läckor kan uppstå på många olika ställen i en bostad såsom runt fönsterkarmar, dörrkarmar, dörrskarvar, och genom ångspärren på grund av dragning av kablar och rör. Att täta dessa läckor är en viktigt för att minska energiförlusten och hålla värmen inomhus.

Konstruktionsfel kan orsaka köldbryggor

Fel i byggkonstruktionen kan orsaka köldbryggor – platser där kyla kan tränga in i bostaden och värme kan fly ut.

Däremot har köldbryggor (som inte får förväxlas med sprickor eller läckor) den största och mest märkbara betydelsen om ditt hem är välisolerat. Därför kan man även i välisolerade hus spara extra på värmeräkningen genom att göra något åt köldbryggorna.

Köldbryggor uppträder ofta som mörka ränder på tak eller väggar. Det bildas kondens där damm och smuts lätt kan fastna. Kombinationen av fukt (kondens) och organiska material (damm och smuts) gör också att risken för mögel och radon ökar avsevärt.

I de flesta fall kan de mörka stråken eller markeringarna från köldbryggor tvättas bort med vanligt tvättmedel

Bli av med köldbryggorna

I de flesta fall kan de mörka stråken eller markeringarna från köldbryggor tvättas bort med vanligt tvättmedel. De dyker förmodligen upp igen om inte orsaken till köldbron lokaliseras och åtgärdas.

Det är inte alltid lätt att reparera en köldbrygga. Det beror både på var köldbron är och hur den uppstått. Köldbryggor vanligtvis bara ett problem under eldningssäsongen.

Vi rekommenderar därför att du skaffar professionell hjälp att lokalisera och reparera eventuella köldbryggor i ditt hem.

Skriv til os

Ring til os