Ventilation med värmeväxlare ser till att värmen inte läcker ut och går till spillo och istället återvinns

Återvinn värmen med värmeväxlare

I dagens hållbarhetsinriktade samhälle är det avgörande att hitta effektiva lösningar för att minska energiförbrukningen och samtidigt förbättra inomhusmiljön. En sådan lösning är användningen av fläktar utrustade med avancerade värmeväxlare. Värmeväxlare hjälper till att spara energi och förbättra inomhusluften.

Värmeväxlare återvinner värme från inomhusluften

I våra fläktars värmeåtervinningssystem är det en keramisk värmeväxlare som hjälper till att överföra värmen. Värmeväxlaren skapar kontakt mellan den kalla luften som blåser in och den varma som blåser ut genom att använda några tunna plattor inuti värmeväxlaren. Detta innebär att värmeenergin överförs från den varma luften till den kalla luften genom plattorna i värmeväxlaren.

Keramiska värmeväxlare är en typ av värmeväxlare som använder keramiska material för att möjliggöra effektiv värmeöverföring mellan luftströmmarna

Mer om keramisk värmeväxlare

Keramiska värmeväxlare är en typ av värmeväxlare som använder keramiska material för att möjliggöra effektiv värmeöverföring mellan luftströmmarna. Dessa värmeväxlare är kända för sin höga termiska effektivitet och sin förmåga att hantera höga temperaturer.

Det keramiska materialet, vanligtvis aluminiumoxid eller andra keramiska föreningar, erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella metallvärmeväxlare. Keramiska material är korrosionsbeständiga och motståndskraftiga mot oxidation, vilket gör dem idealiska för användning i krävande miljöer med höga temperaturer och fuktighet.

Utöver sin hållbarhet erbjuder keramiska värmeväxlare också utmärkt värmeledningsförmåga, vilket resulterar i hög termisk effektivitet och minimal värmeförlust. Detta innebär att mer av den termiska energin kan överföras mellan luftströmmarna, vilket leder till ökad energibesparing och lägre driftskostnader över tiden.

Enkelrumsventilation med värmeväxlare

Om det finns behov av att förbättra ventilationen i flera rum eller om det är ett flervåningshus lönar det sig ofta att överväga en enkelrumsventilation med värmeväxlare. Det är små kompakta regenereringssystem som ofta kan installeras i befintliga ventilationskanaler. De är även lämpliga om det finns behov av att förbättra ventilationen i källaren.

De krävs minst en enhet per utrymme, men å andra sidan blir det överlag ofta en billigare lösning än en komplett regenereringsanläggning. Särskilt eftersom vissa av modellerna kan installeras själv, vilket gör det ännu mer fördelaktigt.

Ska det vara enrumsventilationslösningar med värmeåtervinning rekommenderar vi Pico enkelrumsventilation. De är väggmonterade lösningar designade för ett enkelrum som snabbt kan betala för sig hemma. Du hittar dem i vår butik under ventilation.

Beroende på hur effektiv värmeväxlaren är kan man återvinna upp till 95% av värmen i inomhusluften. Men även vid sämre effektivitet syns det på den totala värmeräkningen

Återvinn upp till 95% av värmen med värmeväxlare

Du kan återvinna det mesta av värmen med ett värmeåtervinningssystem. Beroende på hur effektiv värmeväxlaren är kan man återvinna upp till 95% av värmen i inomhusluften. Men även vid sämre effektivitet syns det på den totala värmeräkningen.

Det finns även mer avancerade versioner av värmeåtervinningssystem som kan bidra till ännu större besparingar på värmeräkningen. I dessa system kan en inbyggd luft-vattenvärmepump hjälpa till att värma upp vattnet som används. Här används restvärmen från luften som blåses ut.

När det gäller nybyggda hus lönar det sig att installera systemet redan under byggnationen. Rör kan byggas in i väggar och tak om detta ingår i planeringen från start

Ventilation med värmeväxling kräver rördragning

För att luften från återvinningsanläggningen ska kunna transporteras runt i byggnaden krävs det en del rördragning. Dessutom ska rören ha en diameter på minst 12,5 cm. Därför är det oftast enklast och billigast att installera systemet i byggnader med outnyttjad vind eller krypgrund. Alternativt i samband med nybygge.

Givetvis går det att montera rören även om det inte finns något outnyttjat takutrymme. Men då måste man acceptera synliga rör. Alternativt att man väljer att dölja rören genom att placera dem i rörlådor eller liknande. Med rörläggning måste extra kostnader räknas in, eftersom rördragningen kräver mer arbete.

När det gäller nybyggda hus lönar det sig att installera systemet redan under byggnationen. Rör kan byggas in i väggar och tak om detta ingår i planeringen från start. På så sätt kan du undvika en extra räkning för installation av ett system. Ofta går det att göra även om byggnaden kanske är lite ovanlig och har en fylld vind/krypning.

Skriv til os

Ring til os