Hur man mäter radon

Man kan mäta radonhalten med antingen en passiv mätbox med en speciell spårplast eller en elektronisk radonmätareMan kan mäta radonhalten med antingen en passiv mätbox med en speciell spårplast eller en elektronisk radonmätare.