Hur man mäter radon

Man kan mäta radonhalten med antingen en passiv mätbox med en speciell spårplast eller en elektronisk radonmätareMäta radonhalten med passiv mätbox eller elektronisk radonmätare.