Om mögel

Mögel är en beteckning som omfattar en större svampgrupp med samma egenskaperMögel är en beteckning som omfattar en större svampgrupp med samma egenskaper.

Här kan man t.ex. nämna Stachybotrys, som är en mögelart som kallas svartmögel/svarta prickar. Alla mögelarter är beroende av fukt i tillväxtmiljön för de ska kunna trivas och växa.

Mögelsvamp lever av/på organiska material i kolonier som hyfer, eller tunna förgrenade filament, som i sin tur bildar svampens mycelium.

Fukt och rätt tillväxtvillkor gör att mögelsvamparnas sporer kan spira så att nya mycel skapas. Små mycelfragment som släpps ut i luften blir också till nya kolonier, och på så sätt sprider möglet sig.

Orsakar hälsoproblem

Mögelsvamparna utsöndrar bland annat svampgifter, mykotoxiner, som de använder mot konkurrenter i närmiljön. Svamparna utsöndrar också olika enzymer som kan bryta ner de material som svampkolonierna lever på.

Men människor och djur kan också få in svampgifterna genom inandning eller via intag av föda och dryck, och detta kan orsaka hälsoproblem. Man kan exempelvis få allergiliknande symptom, så som rinnande ögon och näsa, huvudvärk, trötthet, andningsbesvär och utslag.

Människor som lider av astma kan uppleva att mögelsvamp förvärrar symptomen, och man misstänker också att mögel kan vara en direkt orsak till kroniska allergier och astma.

Hösnuva kan också orsakas av allergi mot mögelsvampens sporer, och ger samma symptom som allergi mot exempelvis gräs, björk eller hassel.

Formerar sig som växtpollen

Mögelsporer kan skapa ny tillväxt och påminner därför om växtfrön, även om de sprider sig på samma sätt som pollen, helst i torrt och blåsigt väder. Mögelsvamparnas sporer finns i luften utomhus i mängder som växlar efter årstiden.

På så sätt påminner de om pollen, eftersom mängden sporer ökar under våren, är störst runt midsommar och sedan avtar. Under vintern när det är kallt finns det mycket få sporer i luften eller inga alls, eftersom svamparna trivs bäst när det är fuktigt och varmt.

Köp ett mögeltest här.